2017. november 26.: Krisztus Király ünnepén - szentségimádási nap

 

"Isten általunk akarja szebbé tenni a világot, jobbá tenni a földet, boldogabbá tenni az embereket." (Böjte Csaba)

Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. sz. királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítette az ünnepet. Ezekben az években világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek ormán, ill. magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán.
Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén, rendelte el a pápa a Quas primas enciklikával Krisztus Király ünnepét. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Az ünnepet a pápa október utolsó vasárnapjára tette, 1969 óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük.(Hittansuli)
A korábbi évek hagyományai szerint a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban egész napos szentségimádást tartottak 2017. november 26-án, Krisztus Király ünnepén. Az ünnepi szentmise de. 9 órakor kezdődött, amelynek végén a kitett Oltáriszentség előtt felajánlották magukat, családjaikat és egyházközségüket Krisztus Királynak.
A szentmisét követően közös szentségimádási óra következett Radó Tamás plébános vezetésével. A Szentségi Jézust látogató csoportok imaóráinak délutáni sorozata a 14 órakor kezdődött litániával kezdődött. Azután az iskolások következtek gitárkísérettel színesített lelkes éneklésükkel. Könyörgő imádságaikban a mindennapi gondolataikat fogalmazták meg, így köszöntötték Krisztust.
Az engesztelő imacsoport óráját Varga B. Józsefné előimádkozással, előénekléssel vezette. A szentségimádási napot a Degovics Zsuzsanna vezette medjugorje-i Szűz Mária imaközösség gitáros-énekes csoportja zárta.
A szentségimádási nap fél 6-kor ünnepélyes szertartással fejeződött be, melynek végén szentségi áldásban részesültek a jelenlévő hívek.

"Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!"
(Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik!)

szöveg és képek: DukainéM.