2017. december 09.: Adventi második gyertyagyújtás

 

Adventi második gyertyagyújtás

Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent - eljövetel - lezárult. Várjuk a második eljövetelét. Itt volt és itt lesz Krisztus. Kettős eljövetelének határköve között morzsolódik le a mi életünk, itt volt és itt hagyta nekünk Testét és Vérét. Kegyelmével itt van most is köztünk. Együtt működtünk-e a kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Mert jön az Úr! És boldog, akit készen talál. Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Meg kell küzdenünk a szenvedélyekkel, a kísértésekkel - ez az egész élet lényege! (hittansuli.hu)

A második gyertyagyújtás szertartását 2017. december 09-én szombaton, az elővételezett esti szentmisén tartották a Pátzay és Széchenyi iskolák diákjai. Az ünnepi percekben dicsőítő énekek, a Bibliából idézett gondolatok hangzottak el. A két iskola egyesített kórusát Lukovits Györgyi tanárnő vezényelte, közreműködött: Szalai Győzőné hitoktató.

Megjövendölve volt régen,
Föl is tündöklött az égen,
Hogy születik egy szűztől,
Fogan a Szentlélektől.

 

Mária ezt nem gondolta,
Hogy neki az Úr angyala
Ezen igéket mondja:
Üdvözlégy, Szűz Mária!

 

Próféták könyvét forgatta,
Amidőn az Úr angyala
Ezen igéket mondta:
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Az elővételezett szentmisét bemutatta Bernáth Krisztián káplán.

A Szent Anna-templomba az idén is ellátogatott „Szent Miklós”. A szent liturgiát követően, a Mikulás-várás perceiben, a plébánosunk, Tamás atya vezetésével kicsik és nagyok lelkesen énekelték a Mikulás-váró énekeket, a kivetített szövegek mindenkit éneklésre buzdítottak. Az egyre fokozódó hangulatban megérkezett a templomba a várva-várt Mikulás. Mosolygós tekintettel, integetve lépkedett, örült a lelkes, szép éneklésnek. Megdicsérte a ministránsokat, hogy szorgalmasan részt vettek az oltárszolgálatban. A plébános atyától átvett levélből értesült, hogy a rorátékon minden reggel sok ministráns vesz részt, a buzgó felnőttekkel együtt. Sőt a gyerekek a Plébánián közös reggeliztetésben részesülnek az iskolába indulás előtt. Biztatta a gyerekeket, hogy a templomba járásban, a tanulásban járjanak jó példával társaik előtt, fogadjanak szót a szüleiknek, akik sokat fáradoznak értük. Az iskolai órákra szorgalmasan készüljenek, legyenek udvariasak, tisztelettudóak, viselkedésük legyen példa minden gyerek számára. A kisgyerekek csillogó szemmel, nagy örömmel nyújtották apró kezecskéiket az ajándékba kapott csoki mikulásért.
szöveg és képek: DukainéM.