2017. december 16.: Adventi harmadik gyertyagyújtás

 

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete -
Örvendjetek mindig az Úrban, megint csak azt mondom, örvendjetek (Fil 4,4)

Az öröm forrása nem más, mint ez: "az Úr közel van hozzánk!" Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódásmentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig.
Akit várunk, akit hívunk: a mindenek fölött álló, végtelen Fölség, "aki trónol a kerubok fölött". Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ ura az, aki eljött megmentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk!

 (Barnabás atya)

A harmadik gyertyagyújtás szertartását a lövői Nagyboldogasszony-templom énekkara vezette a kapuvári Szent Anna templomban december 16-án az elővételezett esti szentmise elején. Az énekek mellett felolvasott prózai és verselemekkel szinesítették a gyertyagyújtás ünnepi perceit. Radó Tamás plébános mutatta be az elővételezett szentmisét, melyen a kórus a gyönyörűen megszólaltatott liturgikus művekkel ajándékozta meg a templomban jelenlévőket.
Előadásukban elhangzottak: Gaudete, gaudete Cristus est natus; Luciani: Ave Maria; Pretorius: En Natus est Emanuel; Adoremus in aeternum; Fraysse: Szívből köszönöm Uram; Vergine Madre: Sanctus; Agnus Dei - Missa mundi; Anima Christi; Ave vera virginitas

A kórust vezényelte: Papp Tibor Orgonán közreműködött: Bognár Dávid
 

"Az adventi időben minden szív gyermeki örömmel várja a hamarosan beköszöntő megtestesülés titkának beteljesedését. Ez az az idő, amikor lelkünkre béke száll, amikor egyre jobban érezzük az Úr közelségét.
Adventben halkan minden az Üdvözítő jövetelét jelzi: a rorátémisék, a koszorú pislákoló gyertyái és az újra és újra felhangzó énekek. Mindezek felébresztik bennünk a vágyat Az után, akinek el kell jönnie. Lelkünk mélyén boldogan megsejtjük, hogy az Ő látogatásának napja közel van.
Ezekben a hetekben, napokban tehát olyan kegyelmi időszakot élünk, amikor is megtapasztalhatjuk a Megváltó, a megígért Messiás utáni vágyakozás és remény csendes örömét. Az adventi időszak kitüntetett alakja a Szűz Anya. Mária alakja a történelem folyamán sok művészt megihletett.
Mária beleegyező szava minket is arra hív, hogy legyen bátorságunk a mindennapok történéseiben kimondani Istennek saját igenünket. Hogy bizalommal telt ráhagyatkozással fogadjuk Isten akaratát, bármire szólít is minket. Az Igének, az isteni szónak, életünkben és szavainkban kell testet öltenie. Így válunk mi is krisztushordozókká a világban."

(Részlet: Gyürü Ferenc atya felolvasott gondolataiból)
 
szöveg és képek: DukainéM.