2017. december 31.: Szilveszteri hálaadás

 
"Jól használjátok fel az időt!"
(Szent Pál apostol)

Szilveszter napján napján 18 órai kezdettel év végi hálaadó szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya. A templomot megtöltő hívek hálát adtak a 2017-es évben kapott kegyelmekért. Imáikban megfogalmazódtak az Úrhoz intézett kéréseik a következő esztendőre: adjon jó egészséget, türelmet, megértést a mindennapok küzdelmeiben, nyújtson lelki vigasztalást a kudarcok elviseléséhez, békességet a családok mindennapi életében.
A plébános atya szentbeszédében "Mi is az idő?" Pontosan nem tudjuk meghatározni - mondta. A feltett kérdésre az idő mérésével, felhasználásával kapcsolatos kifejezéseket sorolta: "Az idő túl lassú azoknak, akik várnak.; túl gyors azoknak, akik félnek; túl hosszú azoknak, akik gyászolnak; túl rövid azoknak, akik örvendnek. Ám azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít. Az idő ingyen van, de megfizethetetlen. Nem birtokolhatod, de kihasználhatod. Nem tudod megtartani, de képes vagy kitölteni. Amit egyszer elvesztegettél, soha nem kaphatod vissza." - folytatva gondolatait így elmélkedett: Hogy rohan az idő! Igen, az időt nem mi uraljuk. Az idő mérésére nincs érzékszervünk sem, a szemünk, fülünk a jelent érzékelik. Mégis az életünkben mindig más módon, de tudomást szerzünk az időről. Ha pl. egy boldog eseményre készülünk, elviselhetetlenül lassan múlnak a percek. Ha végre eljön az idő, annál gyorsabban szalad az idő. Ha fájdalmat érzünk, az órák éveknek tűnnek számunkra. Bármit is mondunk, meg kell tanulnunk az idővel helyesen bánni. "Jól használjátok fel az időt!"- tanítja Pál apostol. Azt jelenti: gazdálkodj vele! ha nem így teszünk - Pál szerint - a napok értelmetlenek. Az apostol saját keserű élményeit és azok tanulságát osztja meg velünk. Őt hitéért elfogták, börtönbe vetették. A tanulság a mai kor emberének is szól. "Éljetek, úgy, mint a világosság gyermekei!" Sugározzatok jóságot, igazságot és szeretetet! A mi feladatunk: a fény gyermekének lenni, jól kell gazdálkodnunk az idővel, és készen állni az Úr akaratára. Ha e szerint élünk, okosan élünk, és Istennek tetsző módon gazdálkodunk az időnkkel. Ha így teszünk, a napjaink, melyek a kezünkben szétporladnak, az Úr előtt értékes kinccsé válnak.
Ne felejtsük, az idő nem csak bíránk, hanem szerető atyánk is. Isten azért adja nekünk a tovatűnő időt, hogy örök értékeket vásárolhassunk rajta. Szent hitünk arra tanít minket, hogy Isten ítélőszéke előtt minden bűntől megszabadulhatunk. Minden tévedésünket jóvátehetjük. Minden könny letörölhető, minden seb gyógyítható, minden bűn megbocsátható. Amíg élünk, soha nincs késő, mindig újra kezdjük, és egyre hűségesebben végezzük Isten és embertársaink szerető szolgálatát.
Befejezésül egy hálaadó imádságot vetített ki és a templomban jelenlévőkkel közösen mondott el:
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért. Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását.
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! és ma is kiálthatom: úgy legyen! és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen! - hála legyen, Uram! hála legyen!
Szent Anna-plébániánk életével kapcsolatos év végi beszámolóját Tamás atya a szentmise végén tartotta. Részletes adatközlésben ismertette a hitéleti és gazdasági eredményeket. Megköszönte: a hívek aktív részvételét az istentiszteleteken, a sok-sok figyelmességet, gondoskodást, a sok névtelen adományt, ingyenes segítségnyújtást a templom karbantartásánál és egyéb alkalmakkor. A hálaadó szentliturgia végén szentségi áldásban részesítette a híveket.

szöveg és képek: DukainéM.