2018. február 02.: Gyertyaszentelő Boldogasszony

 

"Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" [Lk 2,22-40]
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2018. február 2-án plébánosunk, Tamás atya 18 órai kezdettel szentmisét mutatott be, mely a gyertyaszentelés szertartásával, könyörgő imádság elmondásával vette kezdetét. A Plébánia Tanácsadó Testületének jelenlévő tagjai a meggyújtott szentelt gyertyákkal kezükben, körmenetben kísérték a miséző atyát az oltárhoz.
Az ünnepi alkalom végén - Szent Balázs ünnepének előestéjén - a jelenlévő hívek egyéni Balázs-áldásban részesültek.

 

"Istenünk, aki betöltötted Simeon szíve vágyát, és nem halt meg, amíg karjaiba nem fogadta a Messiást, engedd, hogy életutunkon mi is találkozzunk szent Fiaddal, és elnyerjük az örök életet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen."

 
szöveg és képek: DukainéM.