2018. február 08.: Betegek Világnapja

 

Szűz Mária első Lourdes-i jelenésének emléknapja, valamint a Betegek Világnapja alkalmából Szent Anna plébániatemplomunkban 2017. február 8-án este 6 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Bernáth Krisztián káplán atya. Bevezetőjében rövid összefoglalást adott az ünnepről: "Szentatyánk II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez. Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni. Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858. február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenésekor elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken."
A szentmisén kiszolgáltatták a betegek szentségét. A jelenlévő hívek közül többen járultak az atyák elé, hogy a betegek szentségében részesítsék őket. Az önfelajánlás imádságot közösen mondták el a jelenlévők. A Boldogságos Szűz Anyához, a Betegek Gyógyítójához intézett könyörgő imádságokban kérték az ő közbenjárását, hogy a Jézus Krisztushoz intézett kéréseik meghallgatást nyerjenek.

 
Urunk Jézus Krisztus!
 
 

Te földi életedben szeretettel hajoltál le a betegekhez és meggyógyítottad őket. Édesanyád közbenjárását is kérve fordulunk most hozzád, tartsd távol a szenvedés keresztjét minden embertől, akiket betegséggel látogatsz meg, adj nekik gyógyulást, vagy erősítsd meg őket kegyelmeddel a szenvedések elviselésében, a betegek gondozóit jutalmazd meg áldozatos munkájukért és minden embernek add meg a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét, aki élsz és uralkodol mindörökké.

 
szöveg és képek: DukainéM.