2018. március 17-18.: Nagyböjti lelkigyakorlat

 

Nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban

A kapuvári Szent Anna plébánia templomban a nagyböjti időszak ötödik vasárnapjának előesti szentmiséjén március 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap az esti szentmisén tartott nagyböjti lelkigyakorlat lehetőséget adott az egyházközség híveinek a lelki elmélyülésre.
A szentmiséket Radó Tamás plébános atya mutatta be, a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Juhos Imre atya, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, lelki vezetője tartotta. A hívek gyóntatását mindkét alkalommal a szentmisék előtt egy órával kezdték az atyák, sokan éltek a lehetőséggel.
Tamás atyához intézett köszönettel vezette be gondolatait Imre atya: Örömmel fogadtam plébános úr felkérését erre a két estére. Két vonatkozás is van, amely miatt szívesen és örömmel érkeztem: Az egyik, hogy dr. Lukácsi Zoltán rektor úrral, aki ebből a városból származik, együtt állunk a papnevelés szolgálatában, Győrött a Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben. A másik vonatkozás az, hogy 2010-ben, a római tanulmányaimat befejezve, Püspök atya Kapuvárra nevezett ki segédlelkésznek. Egy idős atya betegsége miatt nem ide kerültem, hanem plébánosi kinevezést kaptam. Sohasem állhattam itt, ennél a szószéknél, most viszont Tamás atya megadta számomra ezt az ajándékot. Ezúton is köszönöm neki.
A személyes hangú bevezető után elmélkedését a lelkigyakorlatos atya a következőkkel folytatta: Miközben a nagyböjti időszakban sok szó esik a bűnről és a bűnbánat fontosságáról, nem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztény hit nem bűnközpontú, hanem középpontjában az Isten ember iránti szeretete áll. A bűnről mindig csak annyiban kell beszélni, amennyiben a szeretet megélésének akadálya. Az embernek pozitív válaszokra van szüksége az élet értelmét illetően. A pozitív válaszok alapját pedig a kinyilatkoztatásban találja meg: "Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ" (Jn 3,17). Istennek egyetlen egy oka van erre, mégpedig az hogy szeret minket. Isten tekintete szerető pillantás, és azt szeretné, ha az életünkből valami szép kerekedne ki.
Hinni egy szerető és irgalmas Istenben, bennünket hívő embereket is egy új helyzet elé állít. A szeretet és irgalom gyakorlására hív. Mi gyakran esünk abba a hibába, hogy azonnal ítélkezünk, ahelyett, hogy megtanulnánk irgalmat gyakorolni. Az emberi kapcsolatokban gyakran úgy jelenik meg a kérdés: az igazságot válasszam minden áron, vagy a szeretetet? Vannak helyzetek, amikor a szeretetet választhatom, mert rájöttem arra, hogy a másik ember számomra sokkal fontosabb, mint az én vélt vagy valós igazságom. Egy szerető és irgalmas Isten továbbá meghívja a benne hívő embert arra is, hogy megtanulja elfogadni a tökéletlent. Vannak nem ideális, hanem tökéletlen helyzetek, mert maga az ember az, aki nem tökéletes. Viszont a szeretet felül tud emelkedni a tökéletlenségeken. Az ember képes szeretni valakit a tökéletlenségeivel együtt is, ehhez viszont szükséges az emberi személy feltétlen tisztelete." -Mindezeket az életből vett példákkal világította meg a lelkigyakorlatot vezető atya.
A nagyböjti lelkigyakorlat második estéjén Imre atya a vasárnapi szentmise olvasmányait vette alapul: Az olvasmányban felhangzott az "új szövetség" ígérete, melyben Isten az emberek szívébe írja a törvényt. Ez az ember Isten parancsaihoz való új viszonyulását is jelenti. Isten szeretete, amely Jézus Krisztus keresztáldozatában nyilvánult meg a legteljesebben, az emberből is hálát és viszont-szeretetet vált ki, így a törvény megtartása az ember belső igényévé válik. A bűnbánat gyakorlásának is ez a motivációja: szeretnénk bocsánatot kérni és nyerni az Isten és az emberek ellen elkövetett szeretetlenségeinkért.
A Zsidókhoz írt levél Jézus Krisztus engedelmességét állította a figyelem középpontjába. Az engedelmesség követelménye az ember életében mindig egy nagyobb jó elnyerésének érdekében történik. Jézus is, mint ember félt a szenvedéstől, de engedelmességével az isteni tervhez igazodott, mert tudta, hogy az ő áldozata miért és kikért történik. Engedelmességének alapja az Atya és az emberek iránti szeretete volt.
Az evangéliumban pedig azokról a görög zarándokokról hallottunk, akik látni szerették volna Jézust. Jézus pedig az ő haláláról és feltámadásáról kezd el beszélni, mint az elhaló, de százszoros termést hozó búzamagról. Ezzel arra utal, hogy a feltámadása után létrejövő Egyház lesz az a "hely", amelyben majd minden nemzet találkozhat Vele. Ez a találkozás pedig nem ideig-óráig tart majd, ahogy az ott Jeruzsálemben történt volna. De van egy másik üzenete is annak, hogy az Úr Jézus az ő haláláról és feltámadásáról beszél. Ez pedig az, hogy eljön majd az "óra", amikor a szavakban át adott üzenetet, a tettek váltják fel, az ő szeretetének a legnagyobb jele, az ő áldozata. Így mindenki életében elérkezik az a pillanat, amikor az ígéreteket és szép szavakat a tettek kell, hogy kövessék - zárta gondolatait Imre atya.
A vasárnap esti szentmise végén Radó Tamás plébános atya megköszönte Juhos Imre spirituális atyának, hogy eljött és a kapuvári híveket a lelkiekben gazdag szentbeszédekkel buzdította a húsvéti ünnepre való felkészülésben. A jó Isten áldását kérjük további papi életére, munkájára.

szöveg és képek: DukainéM.