2018. március 25.: Virágvasárnap

 
Megváltó királyunk elébe megyünk,
Megváltó királyunk elébe megyünk,
Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,

Hozsannát kiáltson néki minden hív,
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív. …
Forrong a város nyugtalan, mert hallja hírét jöttinek,
De méltón zengik énekét – seregben mind a gyermekek.

...”A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették a köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!”
[Evangéliumi részlet:Mk 11,1-10]

Szent Anna-plébániatemplomunkban virágvasárnap, március 25-én a 9 órakor kezdődött szentmisén emlékeztünk meg Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. A virágvasárnapi liturgia bevezető részében, a körmenetet megelőzően Radó Tamás plébános atya a barkaszentelési könyörgés után megszentelte a barkaágakat, majd szétosztotta a Tanácsadó Testület tagjainak. „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk” Az Úr bevonulásáról szóló evangélium elhangzása után a miséző a következő szavakkal indította a körmenetet: „Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját és induljunk békességgel, Krisztus nevében!” A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola leendő elsőáldozói –ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt- színes ruhákat terítettek a templom kövezetére, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt.
A körmenet ünnepi csúcspontja a kereszt imádása volt.

A templom szkólája a hívekkel közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat. A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a Passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.
Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet! Hisszük, hogy te vagy az Üdvözítő. Vezess minket az üdvösségre!
szöveg és képek: DukainéM.