2018. április 29.: Búzaszentelés

 

"Határaidat megáldja békességgel!
És jóllakat a búza velejével!"

"Színig legyenek csűrjeink!
Minden terménnyel bővelkedők!"
Búzaszentelő ájtatosság templomunkban

Húsvét ötödik vasárnapján, 2018. április 29-én a 19 órakor kezdődött szentmise keretében Szent Anna plébániatemplomunkban tartotta a búzaszentelés szertartását Radó Tamás plébános atya. A ministránsokkal körmenetben vonult az égtájakat szimbolizáló mellékoltárokhoz, és bőséges, jó termésért imádkozott. A Jóisten áldását kérte vetéseinkre, gyümölcsöseinkre. A főoltárhoz visszatérve megszentelte az ott elhelyezett friss hajtásokat. A szentmise a befejező áldással ért véget.
 

"Könyörögjünk! Örök, mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűrjeinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked. Krisztus a mi Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon vetéseinkre és maradjon rajtunk mindenkor. Ámen."

 
szöveg és képek: DukainéM.