2018. május 27.: Hősökért imádkozva

 

Katonahősökért imádkoztak a kapuváriak

A 2001. június 19-én elfogadott törvény alapján, hazánkban minden év májusának utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén az "elmúlt ezredév magyar hőseire" emlékezünk. Ezen a napon országszerte tartanak megemlékezéseket azoknak a magyaroknak az emlékezetére, akik harcoltak Magyarországért, az Árpád-kortól napjainkig.
Május utolsó vasárnapján a 14 órakor kezdődött litánián, a Szent Anna-templom hívei Radó Tamás plébános vezetésével az ünnepi alkalomra összeállított énekekkel, imádságokkal emlékeztek meg a harctereken elesett magyar katonahősökről.
Az ájtatosságot követően körmenetben vonultak ki a város főterére, a világháborús hősök emlékművéhez. A Himnusz eléneklése után a város nevében Hámori György polgármester koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán.
Díszőrséget álltak a Kapuvár és környéke hagyományőrzői.

 

 

Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik és adj megnyugvást az örök békesség honában. ….”
„Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Ámen. (Hősi halottakért - imarészlet)

 

 

kép és szöveg: DukainéM.