2018. június 03.: Úrnapja

 

„Vegyétek, ez az én testem.”
„Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.”
[Mk 14,12-16. 22-26]

Úrnapján, Krisztus Testének és Vérének ünnepén 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya. A szentliturgiához kapcsolódó szentségi körmeneten a hívek sokasága mellett, részt vettek az idei évben elsőáldozó harmadik osztályosok is. A kislányok virágszirmokat hintettek. A virágszirmok hintése, az oltárok gyönyörű díszítése, a dicsőítő imák, az énekek és az egész méltósággal teli körmenet annak a titoknak a szépségére irányítja a hívő emberek figyelmét, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Az általa alapított Eucharisztia szentsége, Krisztus testének és vérének emlékezetét megőrzi mindörökké.
A körmeneten való részvételünkkel megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, társunk és szentségi táplálékunk életünk zarándokútján. A körmenetben, az egyes oltároknál Tamás atya az Oltáriszentséghez kapcsolódó evangéliumi szakaszokat olvasott fel, majd szentségi áldást adott.
A körmenet útvonalán az oltárok sorrendje:

  1. Plébánia - asszonyok
  2. Gimnázium - fiatalok,
  3. Katolikus óvoda - óvónők és szülők
  4. Katolikus-iskola - gyermekek és pedagógusok

A templomba visszatérve, a Te Deum eléneklésével fejeződött be az ünneplés.

 

 

"Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké."

 

 

kép és szöveg: DukainéM.