2018. július 26.: Ezüstmisések búcsúi nagymiséje templomunkban

 
…”Az Isten, aki szereti az életet és élni hívott, boldogan akar látni abban az életben, abban a hivatásban, amelyben benne élek…”

A Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben 1993-ban 8-an fejezték be tanulmányaikat. Az egyházmegyés növendékeket az akkor hivatalban lévő dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök szentelte pappá június 18-án. Közülük négyen a Győri Egyházmegye, négyen pedig a Szombathelyi Egyházmegye szolgálatára kerültek kinevezésre.
Az idei esztendőben 25 éves papi jubileumot ünneplő atyák közül Dr. Balázs Tamás győri és Varga Imre ácsi plébánosokat köszönthettük. Templomunk védőszentje Szent Anna búcsúünnepe alkalmából 2018. július 26-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel ünnepi nagymisét celebráltak az ezüstmisések.
Zengő orgonaszó csendült fel az ünnepélyes bevonulás alatt, amikor ministránsok és kapuvári népviseletbe öltözött fiatalok, nők és férfiak kísérték lébániatemplomunkba jubileumi évfordulót ünneplő atyákat.
A szentmise elején Tóth Imre egyházközségi alelnök mondott köszöntőt az Egyházközség és Kapuvár városvezetése nevében: „1993. június 18., a pappá szentelésük ideje. 25 év munka után visszatekintés ez az alkalom. A papi szolgálatot választották, az alázatot Jézus Krisztus iránt.
Hűségesek tudtak maradni környezetükhöz, szeretteikhez, ismerőseikhez, hazánkhoz. A jubileum alkalmából összegezzük az eredményeket, az esetleges sikertelenségeket, vagy kudarcokat, de legfőbbképpen hálát adunk a Jóistennek. Kérem, mutassák be szentmiséjüket és részesítsenek bennünket ezüstmisés áldásukban. A jó Isten éltesse és adjon erőt, egészséget további áldásos papi életükhöz!”
Az ARS CAMERATA zenei szolgálata az ünnepi pillanatokban lelkünket a magasságokba repítette. Műsorukban a bécsi kismesterektől a spanyol kortárs zeneszerzőkig szólaltak meg művek.
A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó; Orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit.
Balázs Tamás szentbeszédének vezérfonalát az isteni szeretetről kifejtett gondolatsor adta. Kiemelte, hogy minden évben, Szent Anna és Szent Joachim ünnepén az Isten mosolyát csípjük el. Itt Kapuváron különösen is Szent Anna oltalmában évről-évre visszatér az egyházközség apraja-nagyjának életébe az a mosoly, amely jól ismerős az oltárképről, a megannyi, Szent Annához kötődő hagyományból. Szent Anna ünnepén, az Úristen kinyitja előttünk az eget, és mosolyával tekint ránk, hogy aztán az ember ennek a mosolynak az erejéből élni tudjon. Így megy ez évek,évtizedek, évszázadok óta, amióta itt Kapuváron a Szent Anna köténye alá gyűjt össze bennünket a Jóisten, és szeretetéről biztosít életünk minden napján, hétköznapokon és vasárnapokon egyaránt.
Szent Anna sokaknak nem mond semmit sem. Sokan legyintenek a népi szokások, nosztalgia világa felé, gondolván, időtlen idők szokását követik azok, akik még Szent Annához mernek könyörögni. Ebben a korban sokan legyintenek nem csak a Szent Anna kultuszra, de legyintenek az idősekre is, hiszen sokak számára az idős kor sem mond semmit. Sokan legyintenek a házasság intézményére is. A rég eltűnt nosztalgikus ünnepek, az időskor, a házasság, amely sírig tartó hűségen alapszik lehet, hogy sokak számára megmosolyogtató, de Isten mosolya ott rejlik Szent Anna és Szent Joachim személyében. Ebből a mosolyból tudjuk, hogy élünk. Bár számunkra sem könnyű az élet, ahogyan nyilván sokak számára nem könnyű, de mégis tudjuk, hogy annak a szeretetnek, amelyet az Isten a mosolyon keresztül sugároz ránk, gyümölcse termett a Szentírás tanúsága szerint. Az első gyümölcs Mária, a végtelenül alázatos názáreti leány. Szent Anna és Szent Joachim otthonában tanulhatta meg, hogy mit jelent az imádság iskolája, mit jelent szeretni, mit jelent élni, örülni azéletnek és igent mondani az életre. Az élet mögött pedig igent mondani arra az Istenre, aki végtelen kegyelmével halmozza el az embert. Mária életéből – egy egyszerű élet - egyértelműen tudunk következtetni arra, hogy ez az élet az Isten szemében pontosan elegendő volt az Isten végtelen nagy tervének keresztülvitelére. Az Isten mosolya Máriában mind a mai napig imádkozik az egyházzal.
Jól tudjuk, hogy ennek a mosolynak, ennek az imádságnak köszönhető, hogy Mária Jézust a világra hozva, a világnak adva, képes volt annak az isteni tervnek a megtételére is, amelyre ember aligha vállalkozhatott. Az Isten, aki szereti az életet és élni hívott, boldognak akar látni abban az életben, abban a hivatásban, amelyben benne élek. Isten kegyelméből 25 esztendeje. Tudnunk kell, hogy az Isten, aki szeret bennünket, rendületlenül elküldi hozzánk annak a mosolynak a hordozóját, amelyből mindennap megértjük és megfogalmazzuk, mi az életünk értelme. Ezért az Istenért érdemes élni. Fedezze fel magában mindenki az Isten mosolyát, és ne restellje visszatükrözni másokra, megerősíteni, megajándékozni és életet adni vele másoknak, hiszen erre mindegyikünk képes.
Radó Tamás plébános atya a szentmise végén megköszönte az ezüstmisés atyáknak, hogy elfogadták meghívását és együtt ünnepeltek a kapuvári hívekkel. A Jóisten bőséges áldását kérteéletükre és munkájukra.
A szentmise végén a jubiláns atyák közösen adtak ezüstmisés áldást a jelenlévőknek.

 

kép és szöveg: DukainéM