2018. október 07.: Hálaadás a terményekért

 

Hálaadás a jó termésért


A plébániánkhoz tartozó minden miséző helyen termény-betakarítási hálaadó szentmisét mutattak be papjaink október 7-én. A liturgiákon elhangzott imádságokban megköszönték a Jóistennek, hogy az idei esztendőben is gondoskodott a terményekről, amelyeket az emberek javára érlelt meg a föld. 
Szent Anna-plébániatemplomunkban ezen a napon a 18 órakor kezdődött szentmisét Radó Tamás plébános atya mutatta be. Az oltár előtt elhelyezett feldíszített asztalra kerültek az idei év termései: különféle zöldségek, gyümölcsök, a bor és a kenyér. Az áldozás utáni könyörgést követően az áldásra előkészített terményekhez vonult a ministránsokkal együtt, majd a hívekkel közösen hálaadó litániát mondott. A szertartás az „Áldunk téged Istenünk” Te Deum eléneklésével fejeződött be.

 

  „Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Áldd meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az Élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.”  

 

kép és szöveg: DukainéM