2018. december 15.: Adventi harmadik gyertyagyújtás

 

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete –
Örvendjetek mindig az Úrban, megint csak azt mondom, örvendjetek (Fil 4,4)

„Az adventi öröm vasárnapja a mai. E napon szabad rózsaszínben mondani a szentmisét, és szólhat az orgona is. Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: „az Úr közel van hozzánk!” Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódásmentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ Ura az, aki eljött megmentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk!” (Kiss Barnabás atya)

A harmadik gyertyagyújtás szertartásában közreműködtek a kapuvári néptáncegyüttes tagjai december 15-én az elővételezett esti szentmise elején. Szent Anna templomunkban felelevenítették a Szentcsalád-járást, egy régi népszokást. A dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Csitei Gábor röviden ismertette az adventi népszokás alapját képező bibliai történetet, amelyet több versszakkal illusztrálva megénekeltek. Az összeírásra Betlehembe érkező Máriának és Józsefnek senki sem adott szállást, ezért a település határában lévő istállóban kellett meghúzódniuk.
Sopron vármegye katolikus falvaiban a XX. század első felében terjedt el ez az adventi népszokás. A meghatóan szép szokás sok helyen, így a Rábaköz néhány településén is része az adventi időszak ünnepvárásának.
A betlehemi szálláskeresés Kapuvár gartai városrészében ma is élő népszokás, amelyben 9 család vesz részt, egymás között a sorrendiséget tartva. A karácsonyt megelőző 9 napban a megszentelt Szent Családot ábrázoló képet házról-házra viszik, ahol az oltárszerűen feldíszített asztalra helyezik el, mellette gyertyát gyújtanak. A kép előtt tartott ájtatosság keretében Rózsafüzért imádkoznak, és Szent József-litániáját mondják el. Amelyik családhoz szenteste érkezik a Szent Család-kép, ott a feldíszített karácsonyfa alá helyezik el, és az a család őrzi a következő évben.

 

 

Szállást keres a Szent Család,
De senki sincs ki helyet ád,
Nincsen, aki befogadja,
Őt, ki égnek, s földnek ura.

Az idő már későre jár,
A madár is fészekre száll,
Csak a Szent Szűz jár hiába,
Betlehemnek városába.

Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet,
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi király.

A háziak a szobából feleltek rá:

Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova,
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk.

 

képek: Csitei Gábor és Bognár Dávid
szöveg: DukainéM