A győri egyházmegyében lévő Homok a középkor óta egyházilag Hidegséghez tartozik. Amikor Nádasdy gróf felvette a lutheránus hitet, jobbágyainak is ezt kellett tenniük. 1575-ben már Homokon is prédikátor látta el a lakosság lelki gondozását, nem plébános. A falu egészen 1643-ig volt lutheránus, majd visszatért a katolikus hitre. A templom 1729-ben épült Szent Anna tiszteletére a közösség pénzéből, és 1732-ben áldották meg.
Nem volt tornya, földje is csak 1743-tól. A temető körülötte helyezkedett el, amit árok övezett. A 18. században a templomot sokszor csak kis kápolnaként emlegetik, mellette fa harangláb állt 2 haranggal, benne kórus és szószék is volt, bejárata a maival ellentétes oldalon állt. 1829-ben a homokiak szerződésben vállalták, hogy gondját viselik a hidegségi plébánia pajtájának. 1748-ban említik először a templom előtti Szent Antal szobrot, 1812-ben a temetői Szentháromság-szobrot. 1836-ban toronnyal látták el a templomot. 1855-ben festette Tóth Ágoston a régi templom oltárképét, a Szent Anna-képet.
1895-ben határozták el, hogy új, nagyobb templomot építenek. A kegyúr, gróf Széchenyi Béla pesszimizmusa sem állhatott a templomépítés útjába. A 30 méter hosszú, 9 méter széles és 31 méter magas egyhajós, egytornyos, neoromán stílusú templomot Ullein József soproni építész tervezte és 26 ezer koronáért építette fel, rendezte be padokkal. 1900 nyarán bontották le a régi épületet, 1929 júliusában szentelték fel az újat. Az oltárokat és a szószéket a Rétay és Benedek budapesti oltárépítő cég készítette, az orgona Peppert Nándor szombathelyi orgonaépítö alkotása 1901-ből. 1908-ban három harangot (Szent Anna, Szűz Mária és Szent József tiszteletére) öntöttek Aradon; a legnagyobb ma már nincs meg, mert az első világháborúban rekvirálták, hasonlóan legkisebbhez, de ezt 1923-ban újraönttették. 1929 júniusában kezdődtek meg Heckenast János szombathelyi templomfestő vezetésével a templom belső festésének munkálatai. 1926-ban sikertelenül próbáltak meg kápláni állást szervezni, 1948-ban pedig az önálló plébánia terve vallott kodarcot.
1995-ben sor került a templom belső restaurálására, és szembemiséző oltár kialakítására. 2000-2001-ben a templomkülsőt restaurálták, a toronyba óra került, az épületet pedig díszvilágítással látták el.