+! Kedves Keresztény Testvérem!

Köszönet

Hálás szeretettel köszönöm meg, hogy az elmúlt évben is részt vett az egyházközség életében vallásának gyakorlásával, Istentiszteleteken való rendszeres részvételével, és az egyházközségi hozzájárulással támogatta Egyházközségünk mindennapi életét. Az adakozásból 14.681.000forint gyűlt össze.
Így lehetőségünk nyílt arra, hogy

  • a templom tetőszerkezetét felújításához kapott Egyházmegyei Hitelt törlesszük
  • folytatódott a Nagytemplom freskóinak jelújítása
  • megvalósult a temető kápolna teljes felújítása Lieb György nagy adományával, a Város nagylelkű és önzetlen támogatásával, a Kedves Testvérek jó szándékú adakozásából.

  Hálásan megköszönöm, hiszen anyagilag mindenki nehéz évet hagyott hátra.              
  Nagyon köszönöm a sok névtelen adományt, ingyenes segítségnyújtást a templom karbantartásánál és az egyéb segítségnyújtásokat. Sok ilyen volt és csak azért nem részletezem, mert senkit sem szeretnék kihagyni!
  Köszönet a sok figyelmességért, gondoskodásért, amellyel megkönnyítették, szebbé tették életünket a plébánián.
  Örültünk annak, hogy az elmúlt esztendőhöz hasonlóan többször nyílt lehetőség arra, hogy a plébánia otthont adjon rendezvényeknek, így betöltötte küldetését: az egyházközség otthonává vált.
  Hálásak vagyunk áldozatos segítségükért!
  Köszönöm a Plébániai Tanácsadói Testület munkáját, a rendszeresen templomba járók aktív, tevékeny részvételét a liturgiában, valamint a betegek imáját és áldozatvállalását egyházközségünkért.

  Tájékoztatás

  Engedje meg, hogy egy rövid tájékoztatást adjak plébániánk lelki életéről:
  Ebben az évben 49 gyermeket kereszteltünk meg; 24 esküvő volt; 71 fiatal bérmálkozott; 60-an voltak elsőáldozók és 97 embert kísértünk utolsó útjára. Köszönöm figyelmes szeretetüket, mivel az elmúlt esztendőben az előző évhez képest több elhunyt testvérünk a szentségekkel felkészülten távozhatott közülünk. Szeretettel kérjük, hogy továbbra is jelentsék betegeiket és adják meg nekik a lehetőséget, hogy a szentségekkel megerősödve induljanak az Isten felé.

  Sajnálatos módon nagyon sokat kell tennünk továbbra is azért, hogy a gyermekek jó szüleikkel együtt átérezzék a vasárnapi szentmise fontosságát, ezért is van a diákmise minden szombaton este 6 ill. 7 órakor. Nagyon örültünk, hogy megértették kérésünket és a gyermekek többsége ezen a szentmisén vesz részt.
  Szeretettel várjuk a gyermekeket ministrálni, a lányokat az énekkarba. Plébániánkon rendszeresen vannak hitéleti közösségi programok, ahová szeretettel várunk mindenkit: Bibliaóra, házaspárok összejövetele, ifjúsági- és imacsoport.
  Érdeklődni a plébánián lehet.

  Terveink 2018-ra

  Anyagi lehetőségeinken belül szeretnénk folytatni a templom mennyezeti freskóinak felújítását. Nagyon szükséges lenne.

  Egyházközségi kirándulásokat is szervezünk, köztük Erdélybe március folyamán, amelyekről a hirdetésekben kapnak tájékoztatást.

  Jó odafigyelni, fontos tudnivalók

  » irodai órák:
  hétfőn  de. 9-órától fél 11 óráig, és du. 2-től-3-ig; kedd, szerda: de. 8- fél 11-ig; du. 2-3-ig.
  csütörtök: de. 8 órától fél 11 óráig, és du. 2-től 6 -ig.
  péntek: de. 8 órától fél 11 óráig.
  » szentmisék
  hétköznap reggel 7, csütörtökön és szombaton este 6 illetve 7 órakor is,
  vasárnaponként reggel fél 8, 9 és este 6, illetve 7 órakor vannak.
  » szentgyónásra
  csütörtökön, pénteken és szombaton reggel a szentmise alatt,
  csütörtökön, szombaton és vasárnap az esti szentmise alatt van lehetőség!
  » súlyos beteghez, vagy haldoklóhoz bármikor lehet hívni az atyát
  (Sürgős esetben a 242-602-es telefonszámon!)
  » Ha házasságkötés vagy keresztelés nagy eseményére készül a család, jó mielőbb személyesen bejelentkezni a plébánián. Ugyanez vonatkozik a szentmisék mondatására is.
  A házasságra készülők legalább négy hónappal a tervezett időpont előtt jelentkezzenek, nehogy későbbre kelljen halasztani az esküvő időpontját az elkésett jelentkezésük miatt.
  - Felnőttek jelentkezését a keresztény tanítás megismerésére - keresztségre - elsőáldozásra - bérmálásra - személyes bejelentkezés alapján várjuk.
  - Általános iskolások, középiskolások és felsőbb oktatásra járók hitéleti képzéséről a plébánián lehet tájékoztatást kérni.

  Tájékoztatás!!!
   
  Dr. Veres András megyéspüspök a következő rendelkezéseket hozta 2018-tól:

   
  • Bérmálások rendje: 2018/19-es tanévben nem lesz bérmálás, a 2019-2020-as tanévtől a 9. évfolyamos tanulók fognak bérmálkozni. A felkészítésük módja is változni fog, amit a lelkipásztorok időben megbeszélnek a szülőkkel és a diákokkal.
  • Egyházközségi hozzájárulás(egyházi adó): 2018-tól nyugdíjasoknak 3.000 Ft, keresők számára évi 5.000 Ft.

  A Plébániai Tanácsadó Testülete úgy határozott, hogy mivel a kapuvári plébánia hívei nagymértékben kivették részüket az utóbbi években a sok felújításban, ezért ezt a rendelkezést 2019. január 1-től vezeti be. Így jövőre már az új rend szerint kérjük, hogy rendezzék az egyházközségi hozzájárulást (egyházi adót).

  Bővebb felvilágosítást, vagy bármilyen hitéleti kérdésben segítséget szívesen adunk a plébánián.

  Imádságos köszöntéssel:

  Kapuvár, 2018. január 1.