2018. november 09.

 
Hétvégi tűnődések
Úgy teszünk, mintha tetszene, mintha tudnánk, értenénk, türelmesek lennénk, mintha szeretnénk...
"... színleg nagyokat imádkoznak." (Mk 12,40)

"Szent Márton püspök kedves védőszentünk..." - zeng a korán jött alkonyatban lámpásaikkal felvonuló gyermekek éneke. Népszerű szentünk a Pannónia földjéről származó toursi püspök, Márton. Számos legenda kapcsolódik alakjához. Sok helyen meg is elevenítik életének leghíresebb jelenetét, amikor - még mint magasrangú katona - tiszti köpenyét elfelezve betakart egy didergő koldust. A felebaráti szeretet indíttatására vette pártfogásába a rászorulót abban a korban, amikor ez különösen nem volt szokás. Nem törődve a negyedik század felfogásával és magas beosztásával, úgy cselekedett, ahogyan szíve diktálta. Álmában aztán magát Krisztust látta a koldusnak adott köpenydarabban. Ennek lett következetes folytatása a papi, illetve később a püspöki rend...
A virtuális valóság korát éljük. (Ez persze képzavar, mégis divatos kifejezés lett és mindenki tudja, mit jelent - főként a gyerekek és a fiatalok.) Úgy teszünk, "mintha..." - látszat cselekedetek mögé bújtatjuk igazi valónkat: gondolatainkat, érzéseinek. Úgy teszünk, mintha tetszene, mintha tudnánk, értenénk, türelmesek lennénk, mintha szeretnénk...
Sokan ilyen látszatdolgokra igyekeznek építeni életüket, ami lehetetlen vállalkozás. A virtuális térben minden lehetséges - meggyőződése a "kockuló" nemzedéknek. A valóságban azonban csupán egy élete van mindenkinek. Azt kellene a lehető leghitelesebben, valóságosan megélni. Az ember természetes állapota ugyanis az őszinteség. (Az "őszintétlenségnek" hosszú távon személyiségtorzító hatása van!) A "mintha dolgok" nem viszik előbbre sem az egyén, sem a világ sorsát.
Ez a "virtualitás" a vallásosságot szintén kikezdte. Így volt ez Jézus korában is. Ő képmutatásnak nevezte a látszatdolgokra törekvő igyekezetet. Az írástudók viselkedésén keresztül mutatta be: "szívesen foglalják el a főhelyeket", "Fölélik az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak." Ezért tudatosságuk és torz meggyőződésük miatt "súlyosabb ítélet vár rájuk." (Vö.: Mk 12,38-40)
Jézus Szent Márton példáján keresztül (is) teljes életre, azaz őszinteségre, hitelességre, szívből jövő cselekedetekre hív...