2014. szeptember 13.: Tanévkezdő szentmise minden kapuvári iskolásnak

 

"Kifeszített vitorlákkal..."

"Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó Lélek!..." - zengett az esti szentmise bevezető éneke szülők és gyermekek ajkáról 2014. szeptember 13-án, szombaton a kapuvári iskolások közös tanévkezdő diákmiséjén.
A szentmisét bemutató Bernádh Krisztián atya prédikációjában vitorlás verseny hasonlattal igyekezett rávilágítani arra, hogy az iskolaév kezdetén miért imádkoznak a keresztény gyermekek a Szentlélek segítségéért.
Egy vitorlás verseny sikeres megrendezésének sok feltétele van. Nem elég a jó hajó, a megfelelő szakértelem, a vitorla és a kormány kezelésében való jártasság. Legfontosabb feltétel a megfelelő erősségű széljárás. Csábítóan hívogat, integet az új tanév, mint a Balaton kéken hullámzó vize. Az iskolai évnyitón felhangzik az indulásra bíztató jeladás és találkoztok e nemes verseny rendezőivel, bíráival a tanítókkal, tanárokkal. A keresztény ember mindig számíthat a Szentlélek segítségére. Minden ima, főleg a szentmise imádsága az, ami a leginkább Isten felé fordítja a lelket és részesíti erősítő kegyelmeiben. A szentáldozásban Jézus jön hozzánk és beszáll életünk hajójába, segít a vitorla és a kormány helyes használatában. A versenyt mindig az nyeri meg, aki elsőként fut be a célba. Az új iskolaévben nagyon fontos, hogy szorgalmas tanulással gazdagodjatok tudásban, új ismeretekben, és törekedjetek arra, hogy a hittanórákon, a szentmiséken minél jobban megismerjétek Isten üzenetét. Templomunk ma hasonlít egy kikötőhöz, amelyben indulásra készen várakoznak a vitorlások. A szentmisén megszólaló csengő olyan jel, amelynek hallatára elkezdődik a verseny. Mindnyájunkat segítsen a Szentlélek ereje, hogy a sikeres utazás után bejuthassunk az új ismeretek, a több szeretet kikötőjébe.
A gyermekek imáikban kérték a Jó Istent, adjon erőt, egészséget az új tanév nehézségeinek leküzdésére, hogy sikeresen teljesíthessék a tanév kihívásait.      

 
 

Túrmezei Erzsébet: SZEPTEMBER
(részlet)

 

Gyerünk gyerekek iskolába!
Kemény pad és fekete tábla 
ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság,
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
Legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílanak...

Gyerünk gyerekek iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla...
- iskola sok van ám nagyon. -
Ahol az Úr Jézus a mester,
s ahol az ősz öreg se restell
gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozzál be. Add át néki 
gyorsan a szívedet.

De jó lesz mindig vele menni, 
mindent az Ő kedvére tenni.
De könnyű lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még hogy megijedne:
ott a Mester! Segít nekünk!
Ő ad erőt és Ő ad áldást,
hiányunk nem lesz semmiben,
csak rá figyeljünk, vele járjunk,
s kövessük Őt híven!

szöveg és kép: DukainéM