Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

2014. augusztus 31.: Veni Sancte a templomunkban

 

Veni Sancte a templomunkban

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2014/2015-ös tanévnyitóját augusztus 31-én, vasárnap 16 órai kezdettel tartotta Szent Anna templomunkban.
Az első osztályosok a felhangzó orgonajáték dallamára vonultak a templomba szüleik és tanítóik kíséretében, ahol Fodor Gyuláné igazgatónő köszöntötte őket. Kedves színfoltja volt az ünnepnek, amikor a kicsik egyenként átvették az ajándékba kapott rózsafűzért és a padokban elfoglalták helyüket.
A Veni Sancte szentmisét bemutatta plébánosunk Radó Tamás atya;
koncelebrált: Bernádh Krisztián káplán
A szentmise után a Himnusz eléneklésével kezdődött a tanévnyitó műsor. Az elsősök közösen mondták el:  Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás! című versét.
Az intézményvezető tanévnyitó beszédében köszöntötte a nyári vakációról az óvodába, iskolába visszatérő tanulókat. Köszönetet mondott plébánosunknak, hogy a templombelső felújítási munkálatait úgy irányította, hogy a tanévnyitó ünnepélyt már a szemet-lelket gyönyörködtető templomban tarthatják.
A következőkben egy rövid mesével fordult az elsősökhöz, melynek tanulsága, hogy a megszerzett tudás segítségével sok csodálatos dologra képes az ember. Az első osztályos szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy gyermekeiket a katolikus iskolába iratták.  
A diákok tudomására hozta, hogy sikeres KEOP pályázattal, az Egyházmegye püspökének támogatásával, a kivitelező, a vállalkozó, a műszaki ellenőrök munkájának köszönhetően, a nyár folyamán új nyílászárókkal, radiátorokkal, függönyökkel megszépültek az iskola tantermei. Kérte, vigyázzanak az iskola megújult értékeire, hogy azokat még sokáig élvezhessék a később itt tanuló gyerekek is.
A technikai személyzetnek hálás köszönetet mondott, akik lelkesen, munkaidő után is rengeteget dolgoztak azért, hogy a tanítás a korábbi évekhez hasonlóan elinduljon.
Kérte a szülőket, hogy az idei tanévben is legyenek igaz segítőtársak a gyermekekben rejlő lehetőségek birodalmának felfedezésében.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.

 
 

Legyen öröm a tanulás!
(Szalai Borbála)

Hangosabbak ma az utcák,
gyerekektől népesek,
valahogyan még a nap is
szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
minden kezdő kisdiák,
az iskola előttünk is
kitárja ma kapuját.

Megtanulnak betűt vetni
a tétova kiskezek:
csengő- bongó szép szavakkal
telnek majd a füzetek…
Ma, amikor útnak indul
a sok kicsi iskolás,
szeretnénk, ha öröm lenne
számunkra a tanulás.

szöveg: DukainéM
kép: DukainéM és Magyar László