Ó Sión, templomod,
Ékesítsd csarnokod,
Így fogadd Krisztusod,
Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária,
Karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!

A törvényt megtartja,
Mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja,
Simeon fogadja.
A szentséges szűz Mária
Karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!

2015. február 02.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

 

Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" (Lk 2,22-40)
2015. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Szent Anna templomunkban 18 órai kezdettel mutatott be szentmisét plébánosunk Tamás atya.
A miséző a szentmise elején gyertyákat szentelt, majd a ministránsokkal, a képviselőtestület megjelent tagjaival körmenetben vonultak az oltárhoz.

"Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők."  (Keresztény Magyarország)
 
Ó, szentséges Anyám, Mária! Te minden erény legtisztább tükre! Ki Jézusod születése után alig negyvenedik napra, jóllehet a szüzek legtisztábbja valál, még a törvénynek megfelelőleg, a templomban az előírt tisztulásra megjelentél. Ó, engedd példád szerint szíveinket minden szennytől tisztán megóvni, hogy egykor méltónak találtassunk a dicsőség templomában bemutattatni a Te isteni Fiad, a mi Urunk és Megváltónk érdemei által. Ámen.
(Ima egy 1897-ből való kétnyelvű imakönyvből;kiadta: Dr Ochaba A. János)

 

kép és szöveg: DukainéM