Könnyes a két szemed ó Szűzanyánk,
Véresen csordul a könnye reánk.
Jaj milyen bánat gyötri szívedet,
Sajtolja ki könnyeidet.

Futva fut írhoni püspök ide;
Bűne csak krisztusi drága hite.
Képedet hozza édes vigaszul,
Itt tesz csodát véle az Úr. …

2015. március 17.: A győri Könnyező Szűzanya ünnepe

 

 "A gyermek Jézus fölé hajoló és imádkozó Szűzanyát ábrázoló kép egy előkelő ír családból származó püspöké volt. Ebből a családból származott Walter Lynch későbbi clonferti püspök is.
A Cromwel Olivér-féle üldözés idején (1649-ben) a püspök menekülni kényszerült hazájából és a képet magával vitte. Bécsben találkozott Püsky János akkori győri püspökkel, aki meghívta őt Győrbe, majd kanonokká később pedig püspöki helynökké nevezte ki. A kép a püspök halála után a Székesegyház oldalfalára került.
Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. Ekkor az ország összes püspökét száműzték egy parlamenti határozat alapján. A parlamenti határozat napján, 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, a képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek gördültek alá. A hír hallatára hamarosan megtelt a templom hívekkel, akik valláskülönbség nélkül összejöttek a templomban. Ott voltak a vár katonái is, Heister Sigbert kapitánnyal együtt. A képet levették a falról és az egyházi személyek hivatalosan is megvizsgálták. A véres könnyeket fehér gyolcskendővel itatták fel. Ezt a kendőt később Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el. A mai márványoltárt Zichy Ferenc püspök emeltette 1767-ben és ezüst keretbe foglaltatta a képet. A véres folt, bár meghalványodva, ma is látható a kendőn.
A vérrel könnyezés 200 éves évfordulóján írországi küldöttség is jelen volt. A kép eredeti helye az ottani templomban ma is üresen áll arra emlékezve, hogy a menekülő püspök innét vitte magával. A kegykép másolata megtalálható a Torontóban levő magyar templom főoltárán is.
Papp Kálmán püspök meghívására a 250 éves évforduló alkalmával a teljes magyar püspöki kar Győrben volt az ünnepségen. Ettől kezdve vált szokássá, hogy az egyházmegye papsága minden év március 17-én zarándoklattal egybekötött rekollekciót tart a kegykép előtt. 1972-ben, a kegykép 275 éves évfordulójára Kacziba József püspök Mária évet hirdetett az egyházmegyében. Erre újult meg a Székesegyház a háború utáni rongálódástól és a Mária év kapcsán volt az ünnepélyes újraszentelése. 1997-ben dr. Pápai Lajos püspök ugyancsak Mária évet hirdetett. A Szentatya Gilberto Agustino bíborost küldte az ünnepségre, mint pápai legátust. Itt volt a teljes magyar püspöki kar. Ebből az alkalomból a Székegyház Basilica minor rangot kapott. 1996. szeptember 7-én, a Szentatya győri látogatásakor a Székesegyházban imádkozott a Szűzanya kegyképe előtt." (gyyor.egyhazmegye.hu: A Könnyező Szűzanya kegykép története, búcsúja)
2015. március 17-én a győri Könnyező Szűzanya búcsúnapja alkalmából plébánosunk Tamás atya ünnepi szentmisét mutatott be Szent Anna templomunkban reggel 7 órakor.

 
kép és szöveg: DukainéM