Megváltó királyunk elébe megyünk,
Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív. …

2015. március 29.: Virágvasárnap

 

"Áldott, aki az Úr nevében jön!"

Abban az időben, amikor Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: "Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi." El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: "Miért oldjátok el a szamarat?" Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették a köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: "Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!" (MK 11,1-10)

Szent Anna plébániatemplomunkban Virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulására.
A szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődött, amelynek során az egyházközség képviselő-testületének tagjai a megszentelt barkaágakkal kezükben vonultak a templomban. A Páli Szent Vince Katolikus-iskola harmadik osztályosai virágos ágakat és színes ruhákat terítettek a kövezetre, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt Azután következett a kereszt imádása. Két ministráns égő gyertyával kísérte az oltárhoz a lepellel letakart feszület, majd a templom szkólája és a hívek közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat.
A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a Passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

kép és szöveg: DukainéM