Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett,
A halál és élet harcra szállt.

"Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek." (Mk 16,1-7)

2015. április 04.: Nagyszombat - feltámadási ünnep templomunkban

 

Nagyszombaton az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a húsvét ünnepe, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden egyes embert megváltott bűneitől. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.
Szent Anna plébániatemplomunkban nagyszombaton este 7 órakor a fény liturgiájával kezdődött a szertartás. A bevonulási körmenettel helyezték el az oltár közelében a meggyújtott húsvéti gyertyát, mellyel Krisztust, a "Világ Világosságát" idézték.
A feltámadás örömét kifejező dicsőségre ismét megszólaltak: a csengők, az orgona és a harangok. Az igeliturgiában elhangzott olvasmányok és az evangélium után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadalom megújítása.
Az ünnepi szertartás az Eucharisztia ünnepélyes bemutatásával teljesedett ki.
A szentmise végén következett a feltámadási körmenet az asszisztencia vezetésével. Szemet gyönyörködtető, örömteli látvány volt a Kapuvár főterén végighaladó hatalmas hívősereg, akik buzgó énekléssel adták a világ tudtára az örömhírt: Krisztus feltámadt!
Az ünnepi szertartás a húsvéti eledelek megáldásával, megszentelésével fejeződött be.         

HÚSVÉTI IMA
 
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek a sötétségben!
 
 

Alexandriai Szent Cirill (370-444)

 
kép és szöveg: DukainéM