Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed!
Jézus Szívét feléd kitárja, letörli könnyedet;
Vigaszt ad Ő, ki mondá: Legyen csend!
Ne csüggedj el, bízzál a Szent Szívben.

Jézus Szíve, föld drága kincse, szeretet temploma;
Gyarló szívem Szívedbe zárd be, csak Te légy vigasza!
Ó drága Szív, benned van reményem;
Jézus Szíve, légy szent erősségem!

2015. június 12.: Jézus Szentséges Szíve ünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 12-én, este fél 7-órai kezdettel szentséges litániát, majd azt követően ünnepi szentmisét tartott plébánosunk Tamás atya.
A középkorban már kimutatható volt bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve tisztelet, különösen a “német misztikusoknál”. Elmélkedésük anyaga az Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a karthauziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették az Egyházban. Itt kapcsolódtak be a Jézus Szíve tiszteletbe Alacoque Szent Margit látomásai, melyekben Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért.
Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. IX. Pius pápa Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól.

 

Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.
Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved.
Minden veszélyt elűz egy mosolyod,
s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok.
      Refr.: Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

kép és szöveg: DukainéM