2015. október 11.: Szentmise a templom felszentelési jubíleumán

Szent Anna-díjjal kitüntetettek a templom felszentelési jubileumán

2015. október 11-én, a vasárnap esti ünnepi szentmisében emlékeztünk meg plébániatemplomunk felszentelésének 131. évfordulójáról. A szent liturgián az Ars Camerata kórus működött közre Brandné Szabó Ildikó vezényletével, orgonán kísért Borsodiné Szabó Judit.
„1884-ben épült meg Szent-egyházunk. Október 12-én nagy fénnyel lett felszentelve Zalka János püspök Ő exelenciája által. Tizenkét kispap, két karmester, két kanonok és két udvari pap jött a püspökkel. Azon kívül vidékről is igen sokan jöttek papok, negyvenen voltak. Vidékről is sokan jöttek zarándokok ezen nagy ünnepre, még a teret is megtöltötték” (Zsebedics József: A kapuvári egyház története)
Nem feledkezhetünk el arról a sok-sok fáradságos munkáról, melynek eredményeként napjainkra kívül-belül megszépült a plébániatemplomunk. Plébánosunk Radó Tamás atya 2007-től kezdődött kapuvári szolgálata nem csak a hívek és a gyerekek lelki gondozását jelentette, hanem nagy gondossággal irányította az új plébánia felépítését, és fontosnak tartotta, hogy plébániatemplomunk kívül-belül megszépüljön. Az első években került sor a templom külsejének felújítására, majd a vizes falazat belső vakolatának leverésére és egy speciális technológia beiktatásával a kiszárításra. Az illetékes szakemberek által jóváhagyott száraz falakra új vakolatréteg került. Egy éves száradási időszak után kerülhetett sor a belső festési munkálatokra. A Szent Anna plébániatemplom tetőzetének teljes cseréje napjainkra nagyon indokolttá vált, melyet a templom padlásán készült képek jól érzékeltettek. Az elhasználódott tetőburkolat lebontásával június 15-én kezdődtek meg a munkálatok. Nem csak a cserepek használódtak el az évtizedek alatt, hanem a tetőzet gerendái közül is többet meg kellett erősíteni, illetve az elkorhadt részeket újakra kellett kicserélni. A 131. évfordulóra gyönyörűen megszépült templomunk, ezért hálát adunk Püspök atyának, Kapuvár város Polgármesterének, hogy anyagi támogatásukkal segítettek. Az egyes munkafázisok szakembereinek, hogy lelkiismeretesen végezték munkájukat, a sok-sok segítőnek, akik a hétvégékre mindig kitakarították, misézésre alkalmassá tették templomunkat.
A hagyományoknak megfelelően, templomunk jubileumi évfordulója alkalmából Szent Anna Emlékplakettek átadására kerül sor. A kitüntetéssel azok munkáját köszönik meg, akik az egyházközségért, és a hozzátartozó templomokért kiemelkedően sokat tettek, a karitatív munkában nagy buzgalmat mutattak.
Tamás atya ismertette, hogy az idei évben kiket javasolt az Egyházközség Tanácsadó Testülete.
Dr. Benedek Zoltán kórházigazgató főorvos: A kórházkápolna megvalósításáért, valamint a templom külső és belső felújításánál nyújtott segítségért, amellyel lehetővé tette a szentmisék és lelki programok zavartalan megtartását, amíg a munkálatok folytak a Nagytemplomban.
Cseh Gyula: A Szent Anna templom és a Ferences templom felújításánál végzett kimagasló szakmai munkáért, valamint a nagyon sok felajánlásért - beleszámítva a plébániát is - amiért nem kellett fizetni.
Schin Rudolf: Önzetlen segítőkészségért, felajánlásért, melynek kapcsán az egyházközségi Hírmondó minden hónapban a kedves hívek kezébe kerül. Több éve már ő hozza el díjmentesen Sopronból.
Szabó István: Önzetlen segítőkészségéért, kiváló asztalosmesteri munkájáért, amelyet egyházközségünk templomaiban végzett.
Tóth Emerencia: Odaadó áldozatos munkájáért, felajánlásaiért, amit rendszeresen tesz a Ferences templom és Rendház javára.
Köszönet illeti plébánosunkat, Tamás atyát is, akinek buzgó, szorgalmas szervezésével, egy időben négy helyen is folytak felújítási munkálatok: a Nagytemplomban már évek óta, a Ferences templomban a freskók újrafestése, hangosítás és a világítás korszerűsítése. A házhelyi Sarlós Boldogasszony templomban a világítás és a hangosítás korszerűsítése. Megkezdődött a Szent Kereszt Temetőkápolna teljes - külső-belső - rekonstrukciója, amely a Város és Egyházközségünk, valamint a Jószív Temetkezési Kft. együttműködésével történik.

kép és szöveg: DukainéM.