2016. november 11.: Szent Márton püspök napja

 

Szent Márton-napi megemlékezés Kapuváron

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Óvoda, Általános Iskola óvodásai és 1-2. évfolyamos kisdiákjai 2016. november 11-én délután 5 órai kezdettel, ünnepi műsorral emlékeztek Szent Márton püspökre. A kisgyerekekkel együtt ünnepeltek szülők, nagyszülők, ismerősök. A Márton-napi megemlékezés első részét a gyönyörű városközponthoz tartozó várárokban kialakított szabadtéri színpadon tartották.
Az ünnepség elején plébánosunk Tamás atya köszöntötte a gyerekeket, felnőtteket és néhány mondatban összefoglalta, hogy kiről is szól a megemlékezés. A színpadon izgatottan várták szereplésüket a Liliom nagycsoportosok, akik Varga Tiborné és Horváth Krisztina óvónők vezetésével közösen mondták el a "libás" verseket, mondókákat. A szereplő gyerekek "libapásztoros" és "tollfosztós" vidám játékukkal fokozták az örömteli percek hangulatát.
A következő percekben már Szent Márton püspök egyik legendájának története elevenedett meg a katolikus iskolás 7.b osztályos Hoffer Kristóf, valamint Sipőcz Imre és fia Sipőcz Bence lovasok közreműködésével. A történet az út szélén ülő, didergő, segítségért könyörgő, szegény koldus és a lovas katona találkozásáról szólt. A nézőközönség apraja-nagyja izgatottan várta a lovasokat. Tágra nyílt, csillogó szemek figyelték, mi fog történni, hogyan segít a lovon ülő ember. "Tényleg kettévágja-e a díszes köpenyét és teríti rá a nagyon fázó "koldusra". Rövid párbeszéd zajlott le a "koldus" és a lováról leszálló "katona" között:

"- Szánj meg engem, jó katona! Úgy fázom, majd megfagyok. Segíts rajtam!
- Sajnállak szegény ember, hogy nem segítenek rajtad a szívtelen emberek.
Most nincsen velem se pénz, se élelem, de a köpenyemet megosztom veled.
Ezután nagy suhintással elvágta köpenyét és egyik felét odaadta a szegénynek.
- A Jóisten áldjon meg a jó szívedért!
- Az Úr Jézus arcát látom benned, mert aki a szegényeken segít, aki jót tesz, azt megáldja az Isten."

A jelenet után az óvodások a lovasokat kísérve, "a köpenybe takart koldussal" együtt, kezükben lámpásokkal, vidám énekléssel, vonultak a Fő téren át a templomba, ahol az ünneplés folytatódott. Tamás atya a Szent Márton élettörténetéből összeállított rövid videót vetítette le. Azt követően az óvónők és a gyerekek lelkes zengő közös éneklése töltötte be a templomot. Gitáron közreműködtek: Farkasné Márk Zsuzsanna és Mészárosné Taródi Erika óvónők.

Az ünnep a plébánián tartott szeretet-vendégséggel fejeződött be.
A Márton napi zenés ünnepi műsor összeállításában közreműködő, valamint a Liliom nagycsoportosok betanításában jeleskedő óvónőknek és a dajka néninek köszönjük a fáradozást. Köszönjük: Sipőcz Imrének és fiának e nemes feladat elvállalását; Tamás atyának, a szeretet-vendégség lebonyolításához biztosított plébániai helyet; a szülőknek a sok-sok, finomabbnál finomabb süteményt.

"A LIBÁK ÁRULÁSA: Márton úgy került kapcsolatba a ludakkal a legenda szerint, hogy amikor hírét vette, hogy püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, elárulták őt. Tours városának polgárai így kérhették fel püspöküknek. Ezért a jele mind a mai napig a liba."

kép és szöveg: DukainéM.