Leszállt az ég dicső Királya,
közénk az üdvnek hajnalán.
Jászolban fekszik rongy ruhában,
ki eget s földet alkotá.

Légy üdvözölve, szent karácsony,
mert földre hoztad az eget.
S ím elmúlik a bűnnek éje,

mert Te az üdvöt hirdeted...

2016. december 24.: Utolsó rorate

 

"Eljött a nap, mit várva vártunk…"

Az idei év utolsó rorátéját 2016. december 24-én plébánosunk Radó Tamás atya tartotta, bevezetőjében a mai olvasmányban elhangzottak lényegére hívta fel figyelmünket. Dávid király elmondja Nátán prófétának, hogy házat, templomot kíván építeni az Istennek. Hasonlóan kezdtük az ádventet mi is: templomot, hajlékot akartunk készíteni Jézusnak a szívünkbe!
A szentmise végén a templomban jelenlévőkhöz intézett rövid köszönetet: "Ma, amikor az utolsó hajnali szentmisénk volt és nemsokára elénekeljük:"Eljött a nap, mit várva vártunk", hálásan megköszönöm közös készületünket! Az összeszedett imádságot, az éneket, a szentgyónásokat, szentáldozásokat, a fegyelmezettséget, hogy kettesével tudtunk az Úr asztalához járulni. Köszönöm, hogy ezekben állhatatosak voltunk mindvégig. Köszönöm a gyermekeknek a jelenlétét, a ministránsok szolgálatát, a lányok felolvasását és az adományokat, a sok küldeményt a gyermekek reggelijéhez, az ott segítőknek a szolgálatát. Amit átéltünk: őrizzük meg, éljünk abból, adjuk tovább!"
Befejezésül a következő, karácsonyt ünneplő perceket ajánlotta, melynek összeállításában nyújtott segítségét megköszönte Bognár Dávid kántornak.
A szentmise záró áldását követően elénekelte a Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás Martyrológiumát.
Azután videovetítés következett: elsőként a Gryllus Vilmos zeneszerző által megzenésített Szálljatok le, szálljatok le gyerekdal csendült fel; majd a Glória in Excelsis Deo - pásztorjátékra készületi video (Spidy Candy Trendy Treats); majd Szabó Gyula előadásában hallhattuk képekkel illusztrálva Ady Endre: Karácsony című versét. A médiás perceket követően a főoltárnál és a mellékoltároknál felállított fenyőfákon kigyúltak a karácsonyi fények, és felhangzott a "Leszállt az ég dicső királya..." karácsonyi dal, jelezvén, hogy a megszületés öröme minden ember szívébe fényt és boldogságot hoz.
A templomból távozó hívek mézes tésztából sütött betlehemi csillagot kaptak ajándékba.

szalljatok_le_kotta

kép és szöveg: DukainéM.