Az adventi negyedik gyertyagyújtás szertartását a kapuvári Ars Camerata kórus tartotta Szent Anna templomunkban 2019. december 21-én 18 órai kezdettel, az elővételezett szentmise elején. A kórusművek között prózai és verses elemek váltakoztak, melyben Barsi Balázs atya könyvéből idéztek gondolatokat. Elhangzott Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem című verse. A kórusvezető tanítványa Reider Norbert katolikus iskolás tanuló erre az alkalomra írt verse is felolvasásra került. A kórustagok számára is meglepetés-gondolatokkal készült Borsodi Henrietta, melyet ő olvasott fel. 
Elhangzott kórusművek: Rorate caeli desuper- Harmatozzatok magasságos egek- gyertyagyújtási ének, valamint, Ó, jöjj, ó, jöjj Emmánuel óantifóna, Gloria, gloria dicsőítő ének és az Ó, jöjj le Messiásunk;
A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó 
Orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit
Az elővételezett szentmisét Bernáth Krisztián káplán atya mutatta be.
A Karácsony mindenekelőtt annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely nyilvánvalóvá lett a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésében. De a karácsonyi liturgia a Fiúisten örök születését is ünnepli, azt a misztériumot, hogy a második isteni személy öröktől fogva születik az Atyától, és hogy a szeretet, amely közöttük áramlik, maga a Szentlélek. Vagyis a Karácsony lényege annak a ténynek az elragadtatott imádása, hogy hogy Isten „befelé” maga a Szeretet, és ezért „kifelé”, a világ felé sem lehet más, mint Szeretet. (Gondolatok Barsi Balázs atya könyvéből)