Ügyintézés

Keresztelési ügyintézés

A keresztelési szándékot a szülők személyesen jelenthetik be a Plébániahivatalban.
A Hivatali ügyintézés fogadóóráit 
ide kattintva ismerheti meg.
Itt történik az adatok felvétele és az időpont egyeztetés is.
Szükséges adatok, iratok:
    - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
    - a szülők születési adatai, vallása,
    - pontos lakcíme,
    - házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok),
    - keresztelési engedély a lakóhelyük szerinti plébániától,
    - a keresztszülők neve, vallása, 
     - pontos lakcíme,
     - keresztszülők igazolása (engedélye) a lakóhelyük szerinti plébániától.
Keresztszülői tisztség: keresztszülő kizárólag római- ill. görög katolikus vallásúnak keresztelt, bérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (ev., ref. stb. estetén vagy a fenti feltételek hiányában) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

Esküvői ügyintézés

Kérjük személyesen, jelentkezzenek a plébániahivatalban. Időpont, nászmise kérése, a jegyesoktatás és az esküvő részleteinek megbeszélésére.
Szükséges adatok és iratok:
    - jegyesek neve, vallása, lakcíme
    - születési adataik
    - keresztlevelek (ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest)
    - szüleik neve, vallása, lakcíme
    - tanúk neve, vallása, lakcíme
    - telefonszám, e-mail cím
    - esküvő időpontja és - helye
    - az eskető atya neve
    - nászmisés esküvő, vagy nem (tisztázása az esküvő tervezett időtartama miatt fontos!)
Az anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:
Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: szerezzék be keresztlevél másolataikat a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Ezt követően, kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre. Ha nem plébániánkon történik a jegyes oktatás, a jegyespár, a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.
Ha az egyik jegyes kereszteletlen: (valláskülönbség esete) a jegyes oktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedélyt kér a házasságkötéshez. Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert az engedély beszerzésének időszükségletét - kb. 1 hónap - figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása).

Temetési ügyintézés

Az egyházi temetéshez szükséges teendőkért keresse fel plébániánk irodáját.

A Hivatali ügyintézés fogadóóráit ide kattintva ismerheti meg.
Szükséges iratok és adatok:
             - az elhunyt neve, vallása
             - születési helye és ideje
             - házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
             - pontos lakcíme
             - részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
             - a haláleset helye, ideje
             - a halál oka
             - a temetés pontos helye és időpontja
             - koporsós, vagy urnás temetés
             - igazolás, az egyházi hozzájárulás befizetéséről

              - a bejelentő neve, címe, telefonszáma

Urna otthoni elhelyezésével kapcsolatban a Hittani Kongregáció (Róma) temetési utasítása előírja, hogy "az elhunytak hamvait szabályszerűen kell őrizni szent helyen, vagyis temetőben, vagy templomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A keresztények kezdettől fogva óhajtották, hogy halottaikat imádság és emlékezet övezze, éppen ezért sírjaik az ima és az emlékezés helyeivé váltak. A hamvak szent helyen való őrzése megvéd továbbá attól a veszélytől, hogy megfeledkezzünk az értük mondott imáról és a rájuk való emlékezésről. Ezért kerülni kell még a látszatát is annak - szentmise, temetési liturgia - hogy az Egyház helyesli a halottak otthoni elhelyezését." Róma, 2016. október 25.


A temetési szentmise a temetés szertartásával egybekötve a kapuvári Szent-Kereszt temetőben történik.