"Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai." (1Kor 12,27)

Hétvégi tűnődések

Hétvégi tűnődések (2022/01-22.)
Hétvégi tűnődések (2022/01-22.)

.„Tegyétek, amit mond.” (Jn.2/6.)

Hétvégi tűnődések (2022/01-09.)
Hétvégi tűnődések (2022/01-09.)

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Lk.3/22.)

Évvégi tűnődések (2021/12-31.)
Évvégi tűnődések (2021/12-31.)

"Mindnyájan az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn.1/16.)

Hétvégi tűnődések (2021/12-24.)
Hétvégi tűnődések (2021/12-24.)
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” (Jn.1/14.)
Hétvégi tűnődések IV. (2021/12-18.)
Hétvégi tűnődések IV. (2021/12-18.)

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” (Lk.1/45.)

Hétvégi tűnődések (2021/12-12.)
Hétvégi tűnődések (2021/12-12.)

„A nép feszülten várakozott.” (Lk.3/15.)

Hétvégi tűnődések (2021/12-05.)
Hétvégi tűnődések (2021/12-05.)

„A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.” (Lk.3/4.)

Hétvégi tűnődések (2021/11-28.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-28.)

„Virrasszatok szüntelenül és imádkozzatok; így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik és hogy megálljatok az Emberfia előtt.” (Lk.21/36.)

Hétvégi tűnődések (2021/11 21.)
Hétvégi tűnődések (2021/11 21.)

„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn.18/37b.)

Hétvégi tűnődések (2021/11-14.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-14.)

„…a világmindenséget összetartó erők megrendülnek.” „Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mk.13/25.,31.).

Hétvégi tűnődések (2021/11-07.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-07.)

„Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános helyeken köszöntik őket, szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon.” (Mk.12/38.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-31.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-31.)

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből… Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mk.12/30-31.)