Hagyatékból örökség….

A tíz éves Fertődi Kalendárium könyvbemutatója Kapuváron

A Nádasi Alfonz és Jáki Teodóz Katedra idei esztendőben első irodalmi estjét 2018. január 15-én, kedden 18 órai kezdettel tartották a kapuvári Plébánián. A meghirdetett program sokak érdeklődését felkeltette, zsúfolásig megtelt a plébánia nagyterme.

Radó Tamás atya, házigazda plébános köszöntötte az előadókat: Dr. Cs. Varga István irodalmi professzort és Bertha János fertődi zeneiskola igazgatót, a Fertődi Kalendárium szerkesztőjét. Felolvasta dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár levelét, amelyben gratulált az Eszterházy Pál Alapítvány évtizedes tevékenységéhez, amely nagyban hozzájárul mind a helyi, mind az országos kulturális élet gyarapodásához. A Fertődi Kalendárium híven tükrözi a szellemi, lelki gazdagságot, melyet az Eszterházy Alapítvány ápol.

Az irodalmi program dr. Cs. Varga István professzor bevezető gondolataival indult, aki részletesen taglalta a címadó kifejezés mondanivalóját: Hagyatékból örökség. „Mindenkinek joga van az őt megillető tulajdonához és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. A tulajdonos halála esetén a vagyonában bekövetkező tulajdonváltozás vagyonjogi rendjét a magánjogban az öröklési jog rendezi.” Az öröklési jognak megvannak az általános szabályai a hagyaték, hagyomány és meghagyás fogalmait illetően is. Az örökölhető javak körét minden történelmi korban és minden társadalomi berendezkedésben a tulajdoni rend határozza meg. Az öröklési rend a tulajdoni rend függvénye.

A hagyaték az elődök érdeme, ők hagyták ránk a múlt anyagi, hitbéli, kulturális, szellemi-lelki stb. értékeit. Nekünk, utódoknak kötelességünk a hagyaték megismerése, leltárba vétele, felmutatása, értékelése, tudatosítása, megőrzése, lehetőségeink szerint továbbadása, gazdagítása. Azért kell munkálkodnunk, hogy szülővárosunk, szülőföldünk anyagi, kulturális, szellemi-lelki hagyatékából élő-eleven örökség legyen. Az örökségben a múlt üzen a jelennek, értékeit hozza a legfontosabb emberi dimenzióba, a jelenbe! A jelenben azért kell éltetni az elődöktől kapott hagyatékot, hogy bennünk váljanak jóra, szépre, igaz és szent dolgokra fordítható lelki erővé. A jelenben tudatosított hitbéli, kulturális, szellemi-lelki hagyaték óriási kincs, eszünk és szívünk őrzi. A szülőföldünk kulturális, irodalmi, művészeti, főképpen zenei örökségével kitűnően sáfárkodik a 10. évfolyamát ünneplő Fertődi Kalendárium, amelyet az Eszterházy Pál Alapítvány ad ki, és Bertha János, a Fertődi J. Haydn Zeneiskola igazgatója szerkeszt. A 40. évfolyamát megért Soproni Füzetek című évkönyv, amelyet Sarkady Sándor alapított és haláláig szerkesztett a múltunkat köti össze a jelennel, ad erőt, értelmes célt a jövőnknek. Jussolt örökségünkkel kitűnően sáfárkodik. A Soproni Füzetek szerkesztésének feladatát Zentai László kapta örökül.”

                      

Az est címadó témájáról Bertha János zeneiskola igazgató vetített képes beszámolót tartott. Elmondta: „Az Esterházy Pál Alapítvány kuratóriuma évekkel ezelőtt határozta el a helytörténeti kiadvány megalkotását, melynek író-szerkesztő feladatában oroszlánrészt vállalt. Az évenként kiadásra kerülő kötetet advent második vasárnapján megrendezésre kerülő hangverseny keretében mutatják be a fertőd-eszterházi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban. Az idei esztendőben tizedik alkalommal kiadott könyv 330 oldalon 21 szerző írásait tartalmazza gazdag képanyaggal. Tartalmát illetően meghatározó az irodalom, történelem, a megemlékezések (emberekről, történelmi sorsfordító eseményekről, az első világháborúról és az aradi vértanúkról), Európa jövője iránti aggódó figyelem, nemzeti ünnepeink, a fertődi események és zeneiskolai kulturális hírek. Az egyházi év legfontosabb időszakait és néhány különösen kiemelkedő pontját, ünnepét is bemutatja, a szakszerűséghez garancia: Barsi Balázs ferences atya lelkisége.

Aki a magyar irodalom alapjaiban kíván elmélyedni, az élvezettel olvashatja az Agria - díjas Fertődre és Kapuvárra is mindig szívesen (haza) visszatérő Cs. Varga István irodalomtörténésszel készült nagyinterjút.

A könyv címlapján látható XV. századi Mária-kép a soproni bencés-templom kapuja fölött lévő Köpenyes Madonnát ábrázolja, a hátlapon pedig Esterházy Pál herceg imádságának egy részlete olvasható: „Emlékezzél meg, / Istennek dicsőséges Anyja, / magyarok Nagyasszonya, / szentséges Szűz Mária! -/ emlékezzél meg örökségedről, / amelyet hű szolgád, / első királyunk és apostolunk, / Szent István, neked felajánlott és / végrendeletében reád hagyott!...”

            Az irodalmi esten versfelolvasással közreműködő Najdek Lászlóné Nagy Gáspárnak Jáki Teodóz atyát köszöntő versét olvasta fel: Köszöntő (énekpróba) Jáki Sándor Teodóz (OSB) szolgálataiért születésének háromnegyedszázados szép ünnepén. Devecseri Zoltán pedig a Soproni Füzetek jubileumi számában megjelent verseivel köszöntötte a szépszámú közönséget.

A program végén Tóth Imre, az egyházközség alelnöke mondott köszönetet az előadóknak.