A kapuvári Szent Anna-templom búcsúünnepén Böcskei Győző, ezüstmisés. a győri Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa, tartott ünnepi nagymisét 2020. július 26-án, vasárnap 9 órai kezdettel. Az asszisztenciát Horváth Csaba és Ézsöl Krisztián papnövendékek végezték.
A régi hagyományokat felelevenítve, a kapuvári dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola apraja-nagyja, néptáncosok, hagyományőrző nyugdíjasok kapuvári népviseletben vettek részt a szentmisén.
A népviseletes búcsúünnep híre a környékbeli településekre is eljutott, mert Szanyból Vitnyédről is érkeztek a helyi népviseletbe öltözött csoportok. Az ünnepi alkalomra a gartai muskétások is tiszteletüket tették. Szemet gyönyörködtető látvány volt amint a csoportok a ministránsokkal együtt ünnepélyes bevonulással kísérték a búcsúi szentmise celebránsát. 
A templomba érkező ezüstmisés atyát Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a hívek nevében: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm egyházközségünk, Kapuvár Város Önkormányzata, a városvezetés és Hámori György polgármester úr nevében is Szent Anna templomunkban, búcsúünnepünk alkalmából. Megtisztelő és nagy öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat és Szent Anna-búcsúnk napján velünk is megünnepli a 25 éves papi jubileumát. Kívánunk erőt, egészséget, további életére és papi munkájára, kérjük a Jóisten bőséges áldását. Ha ideje engedi, látogasson el máskor is Kapuvárra, mi kapuvári hívek imádságos lelkülettel hívjuk és várjuk.”
            A liturgia elején Böcskei Győző atya megköszönte az ünnepre szóló meghívást, a kedves fogadtatást és örült, hogy nagyon sokan gyönyörű népviseletben érkeztek a nagymisére.
A záró áldást megelőző percekben plébánosunk Radó Tamás atya köszönettel fordult a jubilánshoz: „Köszönöm a Szent Anna Egyházközség nevében, a búcsúi nap alkalmával, hogy eljöttél az ezüstmisés szentmisét bemutatni és áldásban részesíteni a híveket. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az ünnepi alkalomra sokan eljöttek, és a hagyományt tisztelve szép népviseletet öltöttek magukra. Mindez kifejezi egyrészt az ezüstmisés atya iránti tiszteletet, szeretetet, másrészt pedig mindannyiunk kötelességét, felelősségét védőszentünk, Szent Anna felé. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen.”
A kapuvári Haydn Vegyeskar Egyesület (Lukovits Györgyi és Titz Ildikó karnagyok vezényletével), az orgonán közreműködő Bognár Dávid zenei szolgálata az ünnepi pillanatokban lelkünket még közelebb emelte az Úrhoz. A Szentmisében a népénekek mellett elhangzó kórusművek a következők voltak: Alleluja; Handel: Ave Maria (Rinaldo operájából a Csordul a könnyem c ária átirata); Schweitzer:Ave-Sancta Maria; Palestrina: Jesu rex admirabilis (Jézus a király) (Bognár Dávid, Lukovits Györgyi és Titz Ildikó triója);
A mise záróáldása előtt hangzott el: „Az Úr vezessen végig az úton” kezdetű ősi ír áldás, melynek kicsengése: bárhova megyünk, mindig az Úr vezet, s szeretteinket. Az Úr szent keze őriz minket mindenkor, ha nem is látjuk.
A szentmise végén ezüstmisés áldásban részesültek a jelenlévő hívek, a templomból távozva szentképet kaptak ajándékba.