„A házadért való buzgóság megemésztett engem.” (Zsolt 68,10)
 
A felújított Szent Pál misézőhely és a 135 éves Szent Anna-templom megáldása
 
2019. október 12-ét nagy örömmel várták a Szent Anna Plébánia lelkipásztorai és hívei.
A hívek adományából, az egyházmegye hozzájárulásából és a kapuvári önkormányzat támogatásával felújításra került az öntésmajori misézőhely és a kapuvári Szent Anna-templom. A hosszú évek óta tartó – imádsággal kísért - felújítási munkák után a megszépült liturgikus helyek megáldását Dr. Veres András,a Győri Egyházmegye püspöke végezte.
Az ünneplés 15 órakor kezdődött Öntésmajorban, ahol a megyéspüspököt Tóth Imre, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke köszöntötte. Püspök atya megáldotta a misézőhelyet, majd hálaadó szentmisét mutatott be. A zenei szolgálatot Szalai Győzőné végezte, a hívek köszönő szavait Szerencse Károlyné közvetítette.
A kapuvári Szent Anna-templomban 17.15-kor az örvendetes rózsafüzért imádkozták, melyen a megyéspüspök úr is részt vett. A tizedek előimádkozói a Páli Szent Vince Iskolaközpont óvodásai, általános iskolásai, kis- és nagygimnazistái, pedagógusai voltak.
Az imádság után Bognár Dávid összeállítását láthattak a hívek, mely az elmúlt hét év felújítási munkálatait, a templom folyamatos szépülését mutatta be.
Az ünnepi szentmise elején Tóth Imre alelnök köszöntötte Püspök atyát, majd a templom külső és belső megáldása következett. Püspök atya homíliájában a hálaadás mikéntjéről és fontosságáról beszélt, s a Bognár Dávid kántor vezette, templomot betöltő énekek visszhangozták ezt a hálaadó lelkületet. A szentmise végén Radó Tamás plébános köszönte meg, hogy Dr. Veres András Püspök Úr elfogadta a meghívást, a közös ünneplést, a hálaadásban együtt töltött délutánt.
Az elmúlt évek hagyományának megfelelően a templomszentelés évfordulóján adják át az egyházközségért végzett lelkiismeretes munkáért a Szent Anna-emlékplakettet. Ebben az évben Tóth Imre PTT-alelnök, Bognár Dávid kántor, Rácz Zoltán sekrestyés és Horváth Lászlóné,templomdíszítést segítő hívő vehette át a díjat.
Hála a mindenható Istennek a templomainkért, ahol összegyűlhetünk Őt imádni, dicsérni, fohászkodni.
Hálásak vagyunk a jó Istennek Radó Tamás plébános atyáért, aki az évek alatt a felújítás minden mozzanatát gondosan követte, annak folyamatáról a híveket tájékoztatta. Köszönjük Neki és a plébánia munkatársainak az imádságos, hálaadó nap megszervezését. Szolgálatukat Isten fizesse vissza százszorosan!


A felújítási munkálatok alatt készült fényképeket a következő linkre kattintva tekintheti meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=Px43TC2vQFM&t=138s

A szentmise hanganyaga a linkre kattintva érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=jM6rTEzDQs0&feature=youtu.be
Magyar kurir: 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-mily-kedvesek-te-hajlekaid-puspoki-aldas-kapuvari-szent-anna-plebania-megujult-templomaira