A járványhelyzet nehézségei ellenére
„Eljött a nap, mit várva vártunk…”
2020 elején egy soha nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar elérte Európát, így Magyarországot is. Az új koronavírus járvány első hulláma elleni védekezés sikeres volt. Sajnos az ősz folyamán a járvány második hulláma is rohamosan terjedt Európában és hazánkban is, melynek következtében nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok között is tömegessé vált a megbetegedések száma. A védelmi szabályok betartásának most még nagyobb jelentősége van.
Az idei év adventi időszakában, a világjárvány miatt elrendelt szigorú intézkedések betartása mellett, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 6 órakor kezdődtek a hajnali szentmisék a kapuvári Szent Anna plébánia-templomban. A hívek létszáma napról napra gyarapodott, a Kapuvár környéki településekről is többen vettek részt a rorátékon, melyek bemutatását, illetve a hívek gyóntatását Radó Tamás plébános atya és dr. Szalai Gábor káplán atya végezték. A szertartásokban segített Simon Dávid diakónus.
Az ide év utolsó rorátéját december 24-én Tamás atya mutatta be. Bevezetőjében az alábbiakat intézte a jelenlévőkhöz: „A mai olvasmányban hallani fogjuk, hogy Dávid király elmondja Nátán prófétának, hogy házat, templomot kíván építeni az Istennek. M i is hasonlóval kezdtük az ádventet: templomot, hajlékot akartunk építeni, készíteni Jézusnak a szívünkbe! Hogy ez mennyire sikerült, ezt gondoljuk át, amikor megvizsgáljuk lelkiismeretünket és megbánjuk bűneinket!”
            A szentmise végén köszönetét, háláját fejezte ki:
Ma, amikor az utolsó hajnali szentmisénk volt és nemsokára elénekeljük: Eljött a nap, mit várva vártunk”, hálásan megköszönöm közös készületünket! Az összeszedett imádságot és az éneket, a szentgyónásokat, szentáldozásokat, a fegyelmezettséget, ahogy az Úr asztalához járultak a hívek. Adventi alkalmainkon lelkiekben is tudtunk gazdagodni, öröm volt itt lenni.
A szebbnél-szebb kivetített énekek összeállításában kántorunk, Dávid jeleskedett. A sekrestyés feladatokat ellátó Zoli napról-napra végzett háttérmunkájával, kitartó szorgalmával, segített bennünket a liturgiákra való felkészülésben. Köszönöm a gyermekeknek a jelenlétét, a ministránsok, a nagyfiúk szolgálatát. Hálásan köszönöm az adományokat, a sok küldeményt.
ŐRIZZÜK MEG, ÉLJÜNK ABBÓL, ADJUK TOVÁBB, amit átéltünk. Isten áldása vezessen ma és életünk minden napján!” – zárta köszönő gondolatait!
            A szentmise záró áldását követően Ézsöl Krisztián papnövendék elénekelte a Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás Martyrológiumát.
Az ünnepváró perceket egy zenés videó nyitotta meg, melyben a kivetített képekhez kisgyermekek énekelték „Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok...!” A Gloria in Excelsis Deo— pásztorjáték videó (The Piano Guys) jeleneteivel, az élőképekkel jobban átélhetővé vált a karácsonyi történet. Ady Endre: Karácsonyi rege című versét Szabó Gyula tolmácsolásában hallhattuk.
Ezt követően a főoltárnál és a mellékoltároknál felállított fenyőfákon kigyúltak a karácsonyi fények, és felhangzott a „Leszállt az ég dicső királya…” jelezvén, hogy a megszületés öröme minden ember szívébe fényt és boldogságot hoz.
A templomból távozók „mézes betlehemi csillagot” kaptak ajándékba.