Életetekkel gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt!”
„Szállj szívünkbe nagy Isten…” hangzott fel a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban a bérmálási ünnep szentmiséjének bevezető éneke 2021. május 24-én 10 órakor.
Az ünnep főcelebránsa Radó Tamás pápai prelátus, plébános.
Az ünnep alkalmával Radó Tamás atya 30 egyházközségi fiatalt részesített a bérmálás szentségében. Ők mindannyian 9. évfolyamos középiskolások.
A bérmálás olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. Elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre. 
A bérmálandók megújították keresztségi fogadalmukat, majd ünnepélyes ígérettételük és az értük szóló könyörgés elhangzása után a bérmáló atya elé járultak, aki krizmával megkente homlokukat. A szentliturgia az egyetemes könyörgésekkel folytatódott.
A záróáldást megelőző percekben Tamás atya köszönetet intézett a szülőkhöz és a bérmálkozókhoz. Megköszönte azoknak a bérmálkozóknak a szolgálatát, akik kitartóak, szorgalmasak a ministrálásban.
A templomi ünneplés csoportos fényképezéssel ért véget.