„Szent Annához, Mária anyjához szent örömmel járulunk…”
              A kapuvári Szent Anna-templom búcsúján Varga Gábor újmisés, a Tatai Szent Imre Plébánia segédlelkésze tartott ünnepi nagymisét 2019. július 28-án, vasárnap 9 órai kezdettel.
               A régi hagyományokat felelevenítve, a kapuvári dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola apraja-nagyja, néptáncosok, hagyományőrző nyugdíjasok kapuvári népviseletben vettek részt a szentmisén.
                A kapuvári népviseletes búcsúünnep híre messze településekre is eljutott, mert az idei esztendőben Szanyból Vitnyédről, Undról is érkeztek a helyi népviseletbe öltözött csoportok, akik a ministránsokkal együtt ünnepélyes bevonulással kísérték a búcsúi szentmise celebránsát.  
                 A templomba érkező újmisést Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a hívek nevében: Templomunk védőszentjét, Szent Annát köszöntjük és méltó ünnep ez az újmisés köszöntésére is. Az idei évben, búcsúünnepünk alkalmából már a második újmisést köszönthetjük templomunkban, Gábor atya személyében. Ez hálával és köszönettel tölt el minket. Pappá szentelésekor, Istennek tett ígéretével vállalta, hogy a kiválasztotthoz méltóan hűségesen, örömmel és a Jóisten erejével végzi szolgálatát.  Szép, de nehéz hivatás, és munkájára nagy szükség van.”
         A liturgia elején Varga Gábor megköszönte az ünnepre szóló meghívást, a kedves fogadtatást és örült, hogy nagyon sokan gyönyörű népviseletben érkeztek a nagymisére. Szentbeszédének lényegi mondanivalója Szent Annáról szólt, aki méltó példaképe a nagymamáknak és az édesanyáknak.
           A legenda szerint Anna és Joachimnak Júda nemzetségéből és Dávid házából származott. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadikat pedig szétosztották a szegények között. Egyszer megjelent Joachimnak Isten angyala és megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, akit Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel.
            A záró áldást megelőző percekben plébánosunk Radó Tamás atya köszönettel fordult az újmiséshez: „Köszönöm a Szent Anna Egyházközség nevében, a búcsúi nap alkalmával, hogy eljöttél az újmisés szentmisét bemutatni és áldásban részesíteni a híveket. Imádkozunk azért, hogy minél tovább légy Isten hűségében, szeretetében, a papságot a legnagyobb örömben és boldogságban tudd megélni. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az ünnepi alkalomra sokan eljöttek, és a hagyományt tisztelve szép népviseletet öltöttek magukra. Mindez kifejezi egyrészt az irántad való tiszteletet és szeretetet, másrészt pedig mindannyiunk kötelességét, felelősségét védőszentünk, Szent Anna felé. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen.”
         A Haydn Vegyeskar (Lukovits Györgyi és Titz Ildikó karnagyok vezényletével), az orgonán közreműködő Bognár Dávid zenei szolgálata emelte a liturgia áhítatát. Műsorukban elhangzott: Young: Alleluja; Wilhelm Troschel:Ave Maria; Horváth Márton Levente : O salutaris hostia; Palestrina: Jesu rex admirabilis (Jézus a király) (Bognár Dávid, Lukovits Györgyi és Titz Ildikó triója);  „Az Úr vezessen végig az úton” kezdetű ősi ír áldás, melynek kicsengése: bárhova megyünk, mindig az Úr vezet, s szeretteinket. Az Úr szent keze őriz minket mindenkor, ha nem is látjuk.
          A szentmise végén újmisés áldásban részesültek a jelenlévő hívek, a templomból távozva szentképet kaptak ajándékba.

A szentmisén készült hangfelvételeket a linkekre kattintva érheti el: 
Kezdőének: https://www.youtube.com/watch?v=_7Id8qrgepQ
Himnuszok és záróének: https://www.youtube.com/watch?v=b6NfE0VHq0Q