Az idei esztendő nagyböjtjének második keresztútján, 2020. március 6-án este 6 órai kezdettel Radó Tamás plébános vezetésével a Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont felső tagozatosai Szalainé Budai Dóra hitoktató kíséretével, közösen idézték fel Jézus keresztútjának állomásait
A keresztúti ájtatosság során a gyerekek felolvasták a stációkhoz kapcsolódó elmélkedéseket. Az állomások között pedig a hívekkel közösen énekeltek. A 14 stáció végigjárása segítette az átélést és az azonosulást a szenvedő Jézussal.
Részletek az elhangzottakból:
Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Csodálatos dolog gyermeknek lenni! Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát - különösképpen Jézusban - nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni! Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása. Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!
1. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
Urunk, Jézus Krisztus, megmaradunk szeretetedben, ha Isten gyermekeiként élünk. Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban szeressük. Ámen.
2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
Urunk, Jézus Krisztus, nem tudnánk bűneinket hordozni, ha te nem vetted volna azokat magadra. Adj nekünk erőt, hogy a szenvedésben türelmesek és a nehézségekben bizakodóak legyünk. Ámen.
3. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL
Urunk, Jézus Krisztus, mi gyakran a könnyebbik utat választjuk, még ha bajba visz is. Ha elesünk, az mindig a bűnbe való visszaesés. Aki veled jár, annak nem kényelmes az élete, de gazdag a szeretetben. Segíts minket, veled járnunk! Ámen.
4. JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád mindnyájunknak édesanyja lett. ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája lett számunkra. Ámen.
5. CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET HORDOZNI
Urunk, Jézus Krisztus, általában elfordulunk más bajának láttán. De oly sok a bajbajutott ember az életben: zsákutcába jutottak, tanácstalanok, segítségre várók… talán csak egy jó szóra várnak, vagy csak egy mosolyra. Engedd felismernünk, hogy minden szenvedő emberben te közelítesz hozzánk, és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni. Ámen.
6. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK
Urunk, Jézus Krisztus, csak a szeretet képes a világban a szükséget enyhíteni és a gonoszt megfékezni. Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen bennünket. Ámen.
7. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk és nehezen bocsátunk meg. Mivel nem tesszük meg mindig, amit tennünk kellene, elszomorodunk és elfelejtjük az örömöt. Segíts beléd elcsendesednünk, hogy szereteteddel töltekezve megerősödjünk az újrakezdéshez. Ámen.
8. JÉZUS SÍRÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK
A világban lévő sokféle baj gyakran fölháborít és sírásra késztet bennünket. Mégis, Urunk, te nem akarsz hamis részvétet és felszínes együttérzést. Az senkin sem segít. Ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy kitörjünk a gonoszság köréből, jót tegyünk és szeretetet ajándékozzunk. Ámen.
9. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT
Urunk, Jézus Krisztus, sokan törnek ránk olyanok, akik már képtelenek magukon segíteni. Hozzád hasonlóan a porban fekszenek. Jóllehet ismerjük bajukat, még csak ujjunkat sem nyújtjuk feléjük. Segíts, hogy ma ne kerüljük el a bajbajutottat és segítsünk rajta. Ámen.
10.  JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL
Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen megvetjük az embereket, eltékozoljuk a természet kincseit és bűneinkkel eljátsszuk szabadságunkat. Ajándékozz meg bennünket a jó tanács Lelkével, amely megmutatja a helyes irányt és segít életünket megváltoztatni. Ámen.
11. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran minket is leszögez a gonosz: saját kívánságainkkal, vágyainkkal és gondjainkkal foglalkozunk csak. Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé vezető utat. Tégy képessé Urunk, hogy szabadságodat, amely minden bilincstől meg akar szabadítani bennünket, befogadjuk. Ámen.
12. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
Urunk, Jézus Krisztus, szereteted és kereszthalálod által a gonosztól megszabadítottál minket és örök élettel ajándékoztál meg minket. Hálásak vagyunk ezért neked! Segíts nekünk szereteted művét itt a földön folytatni, hogy minket is az Atyának ajánlhass. Ámen.
13. JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ANYJA ÖLÉBE HELYEZIK
Szentséges szűz Mária, édesanyánk, mivel a szenvedésben oly szorosan Jézushoz kapcsolódtál, megérted az emberi fájdalmakat és nem hagysz magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk: "Asszonyunk, szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján." Ámen.
14. JÉZUST SÍRBA TESZIK
Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és útmutatásod szerint keressük az életet. Részesíts bennünket feltámadásodban! Tégy bizonyossá abban, amit Pál apostol magáról mond: "Számomra Krisztus az élet és a halál nyereség!" Ámen.
Jézus feltámadása Isten válasza a bűnökre, a szenvedésre és a halálra. JÉZUS ÉL!
Az Oltáriszentségben jelen van közöttünk.