„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mt 16,24)
Az idei esztendőben a nagyböjti időszak február 17-én, hamvazószerdával kezdődött. A kapuvári Szent Anna Plébániatemplomban nagyböjt minden péntekén 18 órai kezdettel keresztútjárást tartanak. Az első alkalommal, február 19-én Radó Tamás plébános atya vezetésével imádkoztak a hívek. A stációknál a templom keresztútjának imafüzetéből hangzottak el az imádságok.
Urunk, Jézus Krisztus, nyugtasd meg szívünket a te Lelked fényével, hogy amíg téged követünk a te utolsó utadon, ismerjük meg megváltásunk árát, és váljunk méltókká arra, hogy részesedjünk szenvedésed, halálod és föltámadásod gyümölcseiben. Általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.