„Maradjatok meg a szeretetben Jézus iránt és egymás iránt”
Elsőáldozás Kapuváron
A kapuvári Szent Anna-templom harangjai különleges alkalomra kondultak meg 2020. szeptember 27-én, vasárnap 10 órakor. A megszólaló harangok jelezték, hogy elérkezett az elsőáldozási ünnep kezdete. A Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont 4.b osztályos elsőáldozói izgatottan sorakoztak fel és Radó Tamás plébános kíséretével vonultak be a templomba. A szentélyben elhelyezett kereszten a szivárvány hét színét ábrázoló szalagok az Istenre és a vele való kapcsolatra emlékeztette az ünneplőket.
A Teremtés könyvéből vett olvasmányból feltárult előttünk a szövetség lényege, mely Istenre, a vele való kapcsolatra emlékeztet. „Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van. ….” „Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök.”
A Szent János könyvéből felolvasott evangéliumi szakaszban Jézusnak az utolsó vacsorán, a tanítványokhoz intézett búcsúszavai hangzottak el, melyben a szeretet lényegét, fontosságát hangsúlyozta: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. …” „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.”
Tamás atya a prédikációjában a szivárvány minden színére kiterjedően, a Bibliában olvasható példázatokkal szemléltette gondolatait.
PIROS – szeretet -  „Úgy szeressétek egymást, mint én titeket!”
NARANCS – öröm - „Örüljetek az Úrban szüntelen!”
LILA – bánat - „A nap ne nyugodjék le haragotok fölött!”
SÁRGA – gyümölcs - „Életetekkel gyümölcsöt hozzatok!”
KÉK – víz - „Én vagyok az élő vízforrás!”
SÖTÉT KÉK – hit mélysége - „Tudom kinek hittem!”
ZÖLD – remény - „A reményben nem csalatkozunk!”
A szentmisén a következőkben a keresztségi fogadalmukat újították meg az elsőáldozók.
Istenhez intézett könyörgő imádságaikban a szüleikre, gyermektársaikra, betegekre, szenvedőkre az egyházközségükre vonatkozó kéréseik fogalmazódtak meg.
Az ünnepi alkalom az elsőáldozók csoport fényképezésével ért véget.