„Életem ott van Isten tenyerén,
Azért nem félek én!”
A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont 4.a. osztályos tanulóinak csodálatos ünnepnap volt 2020. október 4-e, amikor a Radó Tamás plébános atya által bemutatott 10 órai szentmisén járultak először szentáldozáshoz.
Jézus megtölti üres kezünket – volt az ünnep mottója, amelyet a szentélyben elhelyezett színes plakáton ábrázoltak. Az engesztelés, az öröm szimbóluma volt látható rajta: az ostya és a kehely. A belőlük kiáradó sugarakat körülveszik az üres kezek.
A szentmise elején a gyerekek közös imájukban kérték a szülők áldását. Viszont válaszban a szülők közösen mondták el a gyermekekre adott áldásuk imádságát.
Tamás Atya szentbeszédében arról beszélt, hogy az emberi kéz egész életünkben fontos feladatot tölt be, nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta. Már a kicsi gyermeknek nagyon fontos, hogy édesanyja, édesapja kezét örömmel foghatja, akiknél biztonságot, gondoskodást talál. Amikor az ismerőseinkkel találkozunk, őket is kézfogással szoktuk köszönteni, kifejezve kedvességünket, jó szándékunkat. A keresztségben Isten kezébe helyeztük életünket, ezt a mai ünnepen, a szentáldozásban erősítjük meg. Ő az, aki megtölti üres kezünket, oltalmaz és véd bennünket.
A homíliát követően megújították a szüleik és keresztszüleik által tett keresztségi fogadalmukat. A miséző atya kérdéseire válaszolva ellent mondtak a bűnnek és közösen tanúságot tettek az Istenben vetett hitükről,
A könyörgő imáikban megfogalmazták kéréseiket a szüleikért, a tanítókért, a betegekért, a szenvedőkért, a világ összes keresztényéért, az elhunytakért.
A szentmise záró áldását követően a csoport fényképezésére került sor.
„Életem ott van Isten tenyerén, / Azért nem félek én. / Azért van az, hogy bármi fáj nekem, / Mosolyog a szemem. / Száz jajszó között is bízom vakon, / Hitem fel nem adom! / Rám törhet vadul, ezer baj, veszély, / Isten így szól: ne félj! / Miért is, mitől is félhetnék én? / Az életem ott van Isten tenyerén.”