GAUDETE = ÖRVENDJETEK 
Az öröm gyertyáját gyújtották meg
Az adventi öröm vasárnapja a mai (Gaudete in Domino, vö. Fil 4, 4–6). Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint „az Úr közel van hozzánk!” Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig. Akit várunk, akit hívunk: a mindenek fölött álló, végtelen Fölség, „aki trónol a kerubok fölött”. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ ura az, aki eljött megmentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk! (Barnabás atya)
Advent harmadik vasárnapja előesti ünnepi szentmiséjét 2019. december 14-én 18 órai kezdettel Radó Tamás plébános mutatta be. A bevezető percekben a Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont 4.a osztályos diákjai, a plébános tanítványai, énekekkel, versekkel és a négy gyertya történetével ajándékozták meg a templomban jelenlévőket,  akik részesei lehettek a harmadik gyertyagyújtás szertartásában.