„Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! … Az Úr közel van!” (Fil 4,4.6)
December 11-én, Gaudete vasárnapjának vigíliáján a Szent Anna-templom ifjúsági közössége és gitáros kórusa vezette a gyertyagyújtás szertartását.
Advent harmadik vasárnapja, „Gaudete” vasárnapja, az öröm napja. Ezen a napon félreteszik a viola-szín miseruhát, a pap rózsaszínbe öltözik, mely kifejezi a nap örömteli jellegét. Még egy kis idő, és már a karácsonyt ünnepelhetjük, arra emlékezve, hogy a szabadító Isten emberré lett és közénk jött, a Betlehemi Istengyermek személyében.
Az Úr közel van. Az Isten Fiának megtestesülésére váró hívek tudjuk, hogy érkezik az Üdvözítőnk. A várakozásunk örömmel tölt el, ez az öröm pedig arra ösztönöz minket, hogy tovább ajándékozzuk. Az öröm természete a másokhoz fordulás és a kapott ajándék megosztása.
Várakozunk az Úrra. Az Úr nem azért jön közénk, mert mi olyan jók vagyunk, hanem mert Ő a Jóság. Nem azért jön, mert szeretjük Őt, hiszen Ő előbb szeretett minket. A minket kereső és szerető Istenre várakozva nem lehetünk passzívak. Sokféle módja van annak, hogy a szeretet cselekedeteivel készüljünk Urunk eljövetelére. Mindennapjainkban a szeretet cselekedeteit kell megtennünk.
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
         (Túrmezei Erzsébet: A harmadik)
 
A szentmiséről készült hangfelvétel a linkre kattintva elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=oWs6fxSEQEE