„A Csillag támad Jákob törzséből, és királyi pálca kél fel Izraelből.” (Mt. 21,23-27)
Gyertyás hajnali mise
„János keresztsége Istentő való! A mélyreható tekintetű ember, aki látja Isten akaratát. Szeretnénk mi is ilyen mélyreható tekintetűek lenni, szeretnénk a lényegeset, a csendeset észrevenni. Mai zajos, rohanó világunkban nem könnyű feladat. Csillag támad Jákob törzséből, és királyi pálca kél fel Izraelből.” (Virtuális Plébánia)
„A karácsonyi előkészület, megkívánja a lélek tisztaságát, mert a Megváltó a világ világossága. A várakozás örömét össze kell kapcsolni az őszinte bűnbánattal, mely megszabadít a bűn rabságából és sötétségéből.” (Virtuális Plébánia)
            2020. december 14-én, hétfőn a hajnali szentmisén csak az apró mécsesek világítottak, az adventi várakozás hangulatát varázsolták templomunkba. Radó Tamás plébánossal együtt misézett dr. Szalai Gábor káplán. Az asszisztenciát Simon Dávid diakónus végezte.
            A főcelebráns köszönetet intézett a jelenlévő hívekhez buzgóságukért, hogy az adventi idő hajnali miséin mindig sokan vesznek részt, lelkes imádsággal, énekléssel kapcsolódnak be a szentliturgiába.
Az elbocsátó áldás előtt örömmel hozta a jelenlévők tudomására, hogy elkészült a Plébánia 2021-es évre összeállított képes naptárja, az egyházi év ünnepi pillanatait megörökítő fotókkal. A címoldalon a Szent Anna-plébániatemplom és a házhelyi Sarlós Boldogasszony-templom, az utolsó oldalon a Nagytemplom felújított orgonája látható.
Az összeállítás szerkesztésében Kiss-György Rita munkálkodott. A nyomdai előállítás Füzi József vállalkozó érdeme, aki az elkészült kiadványt a Plébánia részére ajándékba adta. Tamás atya megköszönte mindkettőjük áldozatos munkáját, külön hangsúlyozva a nagylelkű adományozást. A szép kivitelezésű naptárból ajándékba kaptak a templomból távozó hívek.
Utalva az ünnepre, felolvasta dr. Kerekes Károlynak „Ég-e a gyertyád?” című versét.
Ég-e a gyertyád, mai keresztény?
Te voltál egykor az a nemes fény,
Mely a világot bearanyozta,
S az eget hozzánk közelebb hozta.
Újra sötét lett adventi éjünk.
Elfelejtettük, hogyan is éljünk:
Nincs már igaz fény, Jézusra várunk,
Ővele bizton hazatalálunk…
…Adventi gyertyánk pisla világa
Mennyei fényként lobban a mába;
Szemünk próféták szemével látja:
Sarjadozik már Jessze virága!
Egy szűz virágszál gyümölcsöt érlel,
Szép aranyalmát, karácsony éjjel…
Szép aranyalma, isteni Gyermek,
Benne az ég s föld egymásra lelnek.
Gyújtsd meg a gyertyád, mai keresztény!
Légy ma, mint egykor, az a nemes fény,
Mely a világot bearanyozza,
S Karácsony titkát közelebb hozza:
Karácsony titkát ránk harmatozza!