BEMUTATÁS – TALÁLKOZÁS

A mai nap a bemutatás ünnepe, a találkozás ünnepe, a beteljesedés ünnepe, az egyház ünnepe és a fény ünnepe. Aki szívvel-lélekkel részt vesz a szentmisén és körmeneten, belső megújulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe Krisztus fényét. (Barnabás atya)
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a kapuvári Szent Anna-templomban 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános atya. A szertartás a templom bejáratánál gyertyaszenteléssel kezdődött, majd a plébánia Tanácsadó Testülete jelenlévő tagjai az égő gyertyákkal körmenetben kísérték az oltárhoz a miséző atyát. A megszentelt gyertya lángja emlékeztet a lángoló isteni szeretetre, az ember útját megvilágosító evangéliumi fényre.
Az ünnepi alkalom végén –Szent Balázs ünnepének előestéjén- a jelenlévő hívek közös Balázs-áldásban részesültek. 
Mária a szent városba, égi úrnő a templomba törvény szerint érkezvén, – ő, ki teljes méltósággal, íme, minő alázattal áll a templom küszöbén. Lépjünk hát be véle együtt, hogy szemlélvén ízlelhessük, mily nagy a Szűz öröme! Simeonnak, az öregnek, akit Isten ihletett meg, Jézusról szól éneke. Felismerte ő Istenét, nemzeteknek fényességét, Izraelnek Csillagát! S látta, amint feltámad-nak vele sokan, égbe jutnak, meglátják a szent hazát. Te is örvendj azért, lelkem, hadd zengjenek a szívemben boldogságos énekek! Hiszen, ami történt itten, amit szemlélsz igaz hitben: érted voltak mindezek. (Kájoni J. Kancionáléjából, Antal J. ford.)