" A mai ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. " (Magyar Kurír)
Bocsásd el most, Uram, szolgádat, 
szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim,
akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra 
csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége.”
A Vitnyédi Keresztelő Szent János vértanúsága - templomban, január 30-án ünnepelték Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Az  ünnephez hozzátartozik a gyertyaszentelés szertartása is, amely gyertyák fényességükkel a megváltásra és az örök világosságra emlékeztetnek bennünket. A templom főbejáratánál Tamás atya gyertyaszenteléssel nyitotta meg a szentmisét. A gyertyás körmenet után szokott módon folytatódott a szentmise.