A plébániánkhoz tartozó vidéki miséző helyeken 2020.október 4-én termény-betakarítási hálaadó szentmisét mutatott be Bernáth Krisztián káplán.
Hálát kell adni Istennek, hogy az idei esztendőben is gondoskodott a terményekről, amelyeket az emberek javára érlelt a föld, s amelyeket az Egyház meg is áld.
A szentmisék különlegességét adta, hogy a káplán atya ezen a napon utoljára misézett a Szent Anna Plébániához tartozó filiákon. A házhelyi hívek nevében
Axnix Gézáné Margit néni, a gyerekek nevében pedig Horváth Dávid, Magyar Mátyás és Töreki Sára köszönte meg Krisztián atyának a házhelyi hívek szolgálatát.
Boldog légy, ez imádságom, szeressen az Úr s megáldjon.
Krisztust kísérő utadon virág nyíljék, nap ragyogjon.
Boldog légy: ez imádságom, jó szíved sohse fájjon.
Isten hűséges szolgáját angyalai védjék, óvják.
Boldog légy: ez imádságom, Jézus szívébe ezt zárom.
Hogy bár Golgotára érsz is, te nagyon boldog légy mégis!
Sok szeretettel búcsúznak: a házhelyi hívek
Az öntésiek nevében Szerencse Károlyné Erika fejezte ki köszönetét.