Halottakért imádkoztak
                November 2-án, halottak napján a liturgia a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét, jámbor komolyság tölti be a templom csarnokait. Az Egyház gyászmisében imádkozik elhunyt gyermekeiért, kéri a Mindenhatót: „Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket!” E nap különös alkalom és ösztönzés, hogy könyörgésekkel, az irgalmas szeretet cselekedeteivel, búcsúkkal kimutassuk halottaink iránt érzett részvétünket. (Barnabás atya)
         Szent Anna templomunkban halottak napján reggel 7 órakor és fél 8 órakor kezdődtek szentmisék. A Szent Kereszt-temető kápolnájában délután 5 órai kezdettel Radó Tamás plébános atya mutatott be szentmisét, azt megelőzően fél 5-től a hívekkel szentolvasót imádkoztak az elhunytakért.
Ima eltávozott szeretteinkért
Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene.
Töröld el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét.
Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt.

Add meg nekik és nekünk is a bűneink bocsánatá.
Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak útján,
hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,
hálával és megbocsátással emlékezünk meg. Ámen.