Ima eltávozott szeretteinkért
Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene.
Töröld el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét.
Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt.

Add meg nekik és nekünk is a bűneink bocsánatá.
Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak útján,
hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,
hálával és megbocsátással emlékezünk meg. Ámen.