Hamvazószerdán – amely idén március 6-ára esik – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezz rá, ember, hogy porból vagy és a porba térsz vissza”.
Hamvazószerdán 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános atya. A szentmise elején, a bűnbánati részben, a hamvazás szertartásában részesültek a hívek.
A szentmise után az Oltáriszentség előtt a nagyböjti litániát énekelték.
A hamvazószerdai liturgia szentségi áldással fejeződött be.
„Kérünk Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.” (Hamvazószerdai könyörgés)