„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!”
A mai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti előkészület ideje, a 40 napos nagyböjti időszak. A sajátos elnevezés e nap szertartására, a hamvazásra utal, amely a szentmisében történik. A hamu az előző év virágvasárnapi barkájából, annak elégetésével készül. Ezt a hamut áldja meg a miséző pap. A szentmise kezdetén a szokásos bűnbánati cselekmény elmarad, hiszen a hamvazás helyettesíti azt. A hamvazószerdai evangélium böjtre, imádkozásra és a jócselekedetek gyakorlására való felszólítás. A böjt gyakorlata által fékezzük testi kívánságainkat, korlátozzuk vágyainkat, hogy a lelkiekre tudjunk figyelni! Újuljunk meg az imádságban! Keressük azokat a lehetőségeket, amikor embertársainkkal jót tehetünk! Tegyük ezt annak tudatában, hogy lemondásainkért cserébe Isten önmagát adja nekünk.(Horváth I. S.)
Hamvazószerdán 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános atya a kapuvári Nagytemplomban. Az idei évben, a pandémia miatt, a nagyböjt kezdetén szokásos hamvazkodás szertartásrendje változott. A miséző imádsággal megáldotta a hamut. A hívek felé fordulva a Római misekönyv formuláját mondta. A pap ujjai közé vett hamuval az eléje járuló hívők fejét hintette meg.
A szentmisét követően az Oltáriszentség előtt a nagyböjti litániát énekelték. A hamvazószerdai liturgia szentségi áldással fejeződött be.
Könyörgés: Mindenható Istenünk! Te a böjt és a bűnbánat által akarsz megtisztítani minket. Segíts, hogy a most kezdődő szent időben egyre jobban rád találjunk, megerősödjünk szeretetedben, és kegyelmed erejével a békességet tudjuk erősíteni önmagunkban, környezetünkben és az egész világban. Krisztus, a mi Urunk által!